En este momento estás viendo Mocio del grup municipal d’En Comú Podem Rubí de rebuig de la llei de contractes de serveis a les persones de la anomenada Llei Aragones

Mocio del grup municipal d’En Comú Podem Rubí de rebuig de la llei de contractes de serveis a les persones de la anomenada Llei Aragones

Mocio del grup municipal d’En Comú Podem Rubí de rebuig de la llei de contractes de serveis a les persones de la anomenada Llei Aragones

 

Atés:  Que l’Avantprojecte de llei  de Contractes de Serveis a les Persones s’està està tramitant en el Parlament de Catalunya.

 

Atés:  Que la  directiva  europea DEL  CONSELL de 26  de febrer DIRECTIVA  2014/24/UE DEL PARLAMENT  EUROPEU I de 2014 sobre contractació pública fixa que “cap disposició de la present Directiva obliga els Estats membres a subcontractar o externalitzar la prestació de serveis que vulguin prestar ells mateixos o a organitzar-los d’altra manera que no sigui mitjançant contractes públics en el sentit de la present directiva”.

 

Atés: Que és doncs una decisió política que correspon prendre cada govern o administració,  en una direcció o altra, sobre si gestiona per si mateix, o bé subcontracta, o externalitza un servei públic.

 

Atés:  Que a l’únic que obliga la UE és a implementar la directiva abans esmentada i no a la l’externalització dels serveis públics.

 

Atés:  Que diferents entitats i organizacions  com la Marea Blanca de Catalunya en l’àmbit  del Servei Nacional de Salut, i del conjunt dels  serveis de protecció social entenem que com garantia  dels drets bàsics i fonamentals de la ciutadania és  la gestió directa la millor fórmula de prestació dels serveis  públics segons abundant bibliografia i experiència. No pas la contractació/concertació  amb tercers, que per a nosaltres és un mecanisme que transfereix recursos públics al  sector privat amb la possibilitat de lucre privat.

 

Atés:  Que aquest  sistema dit de  col·aboració públic-privada-“social”,  que ha estat criticat i desaconsellat  des del mateix Tribunal de Comptes europeu,  NO és el sistema que volem.

 

Atés:  Que és  significatiu  que a l’exposició  de motius es parli  d’un ampli ventall de serveis  i prestacions que tenen com a  finalitat “el benestar i la millora  de la qualitat de vida de la ciutadania”…sense  esmentar en cap moment el caràcter de serveis públics de  molts d’aquests serveis, caràcter que ve donat per a la necessitat  de garantir drets fonamentals de les persones.

 

Atés:  Que aquest  avantprojecte  permet contractar-ho  tot, situant en el mateix  sac des de les mal anomenades  “prestacions sanitàries” de l’article  27, que és l’activitat sanitària pública, fins a les activitats extraescolars

 

Atés: que amb aquest avantprojecte s’intenta  avançar amb un gran pas en la mercantilització  dels serveis públics en abandonar gran part del  poder que la pròpia administració retenia a la interpretació  i compliment subjectiu del contracte i pretén configurar un contracte gairebé civil que no administratiu.

 

Per tot això demanem que el ple de la ciutat de Rubí aprovi els seguents acords: 

 

1r   Rebutjar l’Avantprojecte  de Llei de contractes d’atenció  a les persones que s’està tramitant al Parlament de Catalunya i exigir la seva retirada.

 

2n   Obrir un debat amb agents i moviments socials, i grups  parlamentaris que permeti arribar a una llei que garanteixi la gestió directa dels serveis públics amb garanties socials, així com les diferents formes indirectes de gestió en el seu cas i el concepte i abast del Tercer Sector

3r Instar a l’equip de govern municipal a  implementar un servei de control i seguiment de la qualitat dels serveis gestionats de forma indirecta en base a determinats indicadors, entre ells, el compliment del plec de condicions –administratives i tècniques-, contingut de l’oferta, millores etc. que van fer considerar l’oferta de la concessionària com la més avantatjosa.

 

4t Instar al govern municipal  a estudiar de forma progressiva la viabilitat de la gestió directa de béns i serveis, prioritzant aquells que són més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la majoria. I a valorar, en totes les externalitzacions, la possibilitat de desenvolupar formes alternatives de gestió, com la gestió comunitària o a través d’entitats.

 

5è Enviar aquets acords a la Federació i l’Associació de municipis de Catalunya, grups parlamentaris, sindicats, entitats del tercer sector, de Salut i educació com la Marea Blanca de Catalunya, Fapac, Confavc.

Deja una respuesta