En este momento estás viendo Una responsabilitat i un repte

Una responsabilitat i un repte

Una responsabilitat i un repte

El passat 26 de setembre, el grup municipal d’En Comú Podem va entrar a formar part
del govern de la ciutat, a través d’un acord amb el PSC. I ara, als regidors i regidora
del grup, ens toca agafar aire i reflexionar, passades les exigències de la negociació,
sobre el què, el com i el per a què.
Què volem fer? Volem transformar la societat. Hi ha multitud d’espais, eines per a fer ho. Una d’elles és la política institucional, o dit d’altra manera, governar. És
imprescindible que les voluntats, necessitats i avenços de la societat trobin complicitat
en els governs. I és des d’aquesta òptica que, posant per endavant les possibilitats de
millorar la ciutat, hem pogut acordar un govern de coalició.
Com ho volem fer? D’entrada, amb transparència i participació. Transparència per
apropar el dia a dia de l’administració a les persones de la nostra ciutat, oferint dades i
informació útil i de qualitat, de forma transparent i accessible, que permetin entendre
gran part de la realitat del treball que es realitza a la institució i de la que els veïns i
veïnes han de sentir que són partícips, i potenciar i desplegar nous canals de
participació per a que la ciutat formi part activa de la transformació de la ciutat.
I ara ve el més important, per a què? Des de l’àrea de Medi Ambient, Transició
Ecològica i Benestar Animal tenim l’encàrrec de donar resposta a la situació
d’emergència climàtica fent una ciutat més sostenible i saludable. Millorant els espais
naturals, els camins i les rieres, fent un Rubí més verd i amable. Tot reduint els residus
i millorant la seva gestió i reciclatge i apostant de forma decidida per un nou model
energètic basat en l’estalvi i la implantació progressiva de l’autoproducció d’energia.
L’Habitatge és una altra de les àrees de responsabilitat que assumim, amb la voluntat
de dissenyar i implementar polítiques que garanteixin el dret de totes les persones a
un habitatge digne. I evidentment fent front a l’emergència habitacional que segons les
previsions tornarà a una situació crítica els propers mesos. En Comú Podem assumeix
el compromís d’augmentar el parc públic d’habitatges de l’Ajuntament; fer créixer la
borsa d’habitatges de lloguer a preu assequible; i crear estratègies que ens permetin
donar resposta a les moltes i diferents situacions d’emergència.
L’àmbit de Ciutadania, de la seva banda treballarà incansablement per assolir un Rubí
cohesionat i on la convivència sigui un dels grans valors de ciutat, perquè en l’ADN de
la nostra ciutat portem la sensibilitat i la solidaritat d’un poble d’acollida i acollidor,
obert al món i que ha d’esdevenir garant dels drets socials, Drets Humans i drets
fonamentals, al costat d’aquelles persones i entitats que aporten també un valor en
aquest àmbit.
I farem molt més. Perquè ens hem compromès a posar en valor Ràdio Rubí i a portarla a tots els racons de la ciutat. Perquè volem ser proactius com ajuntament en la
creació d’una comunitat animal, on les mascotes i els seus propietaris puguin exercir
drets i obligacions. I farem una administració més transparent i participativa, amb
procediments que millorin la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament.
Des del grup municipal d’En Comú Podem ens plantegem aquest mandat com un
repte, i sobretot, com una responsabilitat: la de portar a la pràctica tot allò que la nostra
gent, la gent de Rubí, va pensar i proposar per a la ciutat. I ara, us imagineu que sí es
pugui?
En Comú Podem Rubí
Octubre 2019

Deja una respuesta