En este momento estás viendo Dues comissions treballen per aplicar el nou decret d’habitatge a Rubí

Dues comissions treballen per aplicar el nou decret d’habitatge a Rubí

El Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Rubí ha posat en marxa dues comissions de treball amb l’objectiu de garantir l’èxit en l’aplicació del Decret llei 17/2019 de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

El text respon a un triple objectiu: combatre les situacions d’emergència residencial, augmentar el nombre d’habitatges protegits en règim de lloguer i contribuir a la moderació dels preus dels lloguers en habitatges privats.

Entre altres mesures específiques, el decret obliga els grans tenidors a oferir un lloguer social a les famílies que acreditin vulnerabilitat abans d’interposar una demanda social; estableix que l’habitatge protegit tindrà una qualificació permanent, associada al règim urbanístic del sòl sobre el qual estigui construït; i permet que els propietaris que lloguin pisos per sota de l’Índex de Referència de Preus de Lloguer puguin accedir a ajuts públics de foment del lloguer.

El decret té implicacions en diverses àrees de gestió municipal, afectant per exemple la mediació amb grans tenidors, els processos de llançament, la qualificació dels usos del sòl o les possibilitats d’expropiació.

Per aquest motiu, s’ha decidit crear dues comissions: una enfocada en les qüestions legals, que s’encarregarà d’estudiar les implicacions del decret pel que fa a l’acompanyament de la ciutadania en casos de llançament i de mediació amb grans tenidors; i una altra centrada en l’àmbit urbanístic, que treballarà en els efectes del nou text sobre el planejament de la ciutat. Aquests grups també tindran com a funció definir i concretar els protocols d’actuació en aquells àmbits en què el decret modifica la normativa anterior.

Les comissions de treball estan integrades per personal del Servei d’Habitatge i la societat municipal Proursa, així com de les àrees de Drets Socials, Planificació Urbana i Secretaria. Les reunions es van iniciar a finals de gener i es repetiran de manera periòdica a mesura que sorgeixin dubtes, dificultats o oportunitats en l’aplicació del decret.

Notícia

Deja una respuesta