En este momento estás viendo Propostade Moció per a que la ciutat de Rubí subscrigui la declaració del Forum Mediambiental Eurocities d’Oslo per a reduir l’ús de plàstics i els seus residus

Propostade Moció per a que la ciutat de Rubí subscrigui la declaració del Forum Mediambiental Eurocities d’Oslo per a reduir l’ús de plàstics i els seus residus

Haz clic para acceder a EUROCITIES_Environment_Forum_Plastic_Declaration.pdf

És evident que els problemes associats als residus de plàstic són considerables i de gran abast. Les Nacions Unides calculen que només el 9% del plàstic es recicla a nivell mundial, mentre que el 60% dels 8.3 bilions de tones estimades de plàstic fabricat des de la dècada de 1950 ha acabat en abocador o en el medi natural.

Com que la producció de plàstic augmentarà a partir de la producció actual de 300 milions de tones a l’any, també ho serà el volum de residus de plàstic. El plàstic contamina el medi natural i afecta greument els ecosistemes. Les substàncies tòxiques associades a les partícules de plàstic entren a la cadena alimentària i en última instància són consumides pels humans. A més, les emissions de gasos d’efecte hivernacle del cicle de vida del plàstic amenacen la capacitat de la comunitat mundial de mantenir la temperatura global per sota dels 1,5 ºC.

És necessari un enfocament holístic per combatre aquests reptes, abordar el problema en origen i treballar a través de cadenes de valor, així com abordar el comportament dels ciutadans. El paper de les ciutats Els residus plàstics no respecten les fronteres nacionals i és un problema global que requereix solucions internacionals en diversos sectors i actors de la cadena de valor, incloses les autoritats locals. ús de plàstics reciclats en productes. Les ciutats tenen un paper clau en la millor recollida i tractament del plàstic i moltes milloren les pràctiques de recollida i gestió de residus.

Les ciutats s’estan esforçant per augmentar la consciència pública sobre els patrons de consum, mobilitzant iniciatives de neteja i col·laborant amb el sector empresarial en el desenvolupament de productes alternatius.

Aquesta situació és reconeguda i tractada al Pla Local de Residus de Rubí aprovada al Ple de desembre de 2019 i al mateix es plantegen accions per reduir l’ús de plàstics d’un sol ús i millorar el seu reciclatge; a més, per coherència amb les actuacions definides a la Declaració d’Emergència Climàtica i per una llei de residu zero de prevenció de residus aprovada al Ple de setembre de 2019; per coherència amb les anteriors decisions de Ple i per reforçar encara més el compromís de ciutat, assumim l’adhesió al pacte d’Oslo a reduir l’ús dels plàstics i els seus residus.

 

Compromís de reduir l’ús dels plàstics i els seus residus: 1.- La ciutat de Rubí reconeix els impactes negatius dels residus plàstics en la salut i els ecosistemes. Acollim l’adopció de la Directiva de la UE sobre plàstics d’un sol ús per reduir la brossa marina i ens comprometem a reduir considerablement l’impacte perjudicial dels residus de plàstic i les deixalles de plàstic als ecosistemes mitjançant: – el desenvolupament d’estratègies, plans d’acció i l’establiment d’objectius fixats en el temps per reduir significativament la contaminació plàstica a les nostres ciutats i informar sobre els avenços cap al 2021.- la implementació de mesures per eliminar o reduir significativament l’ús de productes i consums de plàstic innecessaris, especialment en les nostres pròpies activitats municipals, i promoure una correcta manipulació de residus i evitar les escombraries a les nostres ciutats.- treballarem amb les empreses i la indústria locals per incentivar una ràpida transformació des del consum de plàstics d’un sol ús a productes sostenibles.- sensibilitzarem els ciutadans sobre els problemes causats pels residus plàstics i promourem solucions mitjançant la col·laboració amb els agents locals.- establiment de sistemes de recollida separada de tots els residus plàstics.

Deja una respuesta