En este momento estás viendo L’Ajuntament amplia els terminis per pagar impostos

L’Ajuntament amplia els terminis per pagar impostos

Es modifiquen les dates de pagament de l’IBI, les escombraries, l’impost de residus i la taxa de guals. També es modifiquen els pagaments de les escoles municipals de música i art així com les de les Escoles Bressol per adaptar-les a la nova situació de prestació de servei.

La modificació del calendari fiscal s’està tramitant però els canvis afectaran als impostos municipals així com algunes taxes.

IBI i taxa d’escombraries

Els rebuts domiciliats i que es paguen en fraccions tindran les següents dates màximes de pagament:

-La primera fracció fins el 2 de juny

-La segona fins el 3 d’agost

-La tercera fins a l’1 d’octubre

Guals

En el cas de la taxa de guals, la modificació és la següent:

-El termini de la primera fracció es podrà pagar fins el 2 de juny

-La segona part tindrà temps fins el 2 de novembre

El termini per pagar l’Impost de vehicles de tracció mecànica és el 3 de juliol

Escoles Bressol, Escola de música i Escola d’Art

Pel que fa  a les taxes de les Escoles Bressol, Música i Art es cobren a dos mesos vençuts. Això vol dir que a l’abril corresponia cobrar el mes de gener. En aquest cas s’ajorna i es cobrarà al maig. Tanmateix el servei corresponent al mes de febrer, que s’havia de cobrar al maig, es cobrà al mes de juny. Els mesos de març i mentre duri el confinament i, per tant, no es presti servei es prorratejaran. Segons informa el consistori es cobrarà mig mes.

Aquesta mateixa fórmula s’emprarà per les taxes d’ocupació de la via pública de taules i cadires de les terrasses dels establiments d’hostaleria.

Notícia

Deja una respuesta