En este momento estás viendo NOU SERVEI MUNICIPAL D’INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ EN HABITATGE

NOU SERVEI MUNICIPAL D’INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ EN HABITATGE

L’Ajuntament de Rubí i la societat municipal Proursa han habilitat un nou servei d’informació, assessorament i intermediació per atendre persones que estan en risc de perdre l’habitatge per situacions de salut o econòmiques derivades del context de crisi pel coronavirus. El servei s’adreça a llogaters/es, propietaris/es amb hipoteques vigents, propietaris/es d’habitatges llogats a terceres persones i altra ciutadania que estigui en disposició de perdre la seva vivenda.

Atesa la situació de confinament general, el servei es presta únicament per via telèfonica (93 588 66 93, de 9 a 14 h, de dilluns a divendres) o per correu electrònic (proursa@ajrubi.cat).

Amb aquest recurs específic, l’Ajuntament dona resposta a la inquietud de veïns i veïnes que es troben en situació de vulnerabilitat com a conseqüència del coronavirus, en un moment, a més, en què el govern central ha introduït diverses novetats en matèria d’habitatge a través de diferents decrets. És el cas, per exemple, de la possibilitat de sol·licitar una reducció del 50% de la renda de lloguer o una moratòria en el pagament del rebut sencer per als llogaters de grans tenidors; de la possibilitat de demanar un ajornament en el pagament quan el pis sigui d’un petit propietari; o de la moratòria hipotecària per a famílies que hagin vist reduïts els seu ingressos per l’actual crisi.

En paral·lel al nou servei d’atenció i assessorament personalitzat, l’Ajuntament i Proursa han habilitat un nou apartat al web municipal on es recull tota la informació relacionada amb l’impacte del coronavirus en l’àmbit de l’habitatge. A banda de reunir les diferents casuístiques que es poden donar entre persones llogateres i propietàries, aquest espai també facilita els documents necessaris per optar a les noves ajudes.

La regidora d’Habitatge, Ànnia Garcia Moreno, ha manifestat que «la responsabilitat de l’Ajuntament és treballar per evitar impagaments relacionats amb l’habitatge. Està clar que la crisi de la Covid-19 ha augmentat la vulnerabilitat de moltes persones i això ens obliga a reforçar-ne l’acompanyament. Hem d’assegurar-nos que coneixen els seus drets i facilitar-los l’accés als ajuts«.

Moratòria per als lloguers de Proursa
El passat mes de març, Proursa ja va establir una moratòria de dos mesos per al pagament dels rebuts de lloguer de pisos, locals i aparcaments que gestiona. Així, els rebuts dels mesos d’abril i maig no es giraran ni als llogaters del parc d’habitatges de la societat municipal ─inclosos els pisos que gestiona per encàrrec de l’Ajuntament de Rubí─, ni a les persones arrendatàries de places d’aparcament i d’aquells locals comercials propietat de la societat municipal que desenvolupin una activitat que s’hagi vist afectada per les mesures de tancament decretades.

L’import d’aquests dos rebuts, que ascendeix a uns 83.000€ en total, es cobrarà de manera prorratejada en les 12 mensualitats següents a la finalització de la moratòria, és a dir, entre els mesos de juny de 2020 i juny de 2021.

Les persones arrendatàries a les quals se’ls ofereix aquesta moratòria poden renunciar a l’aplicació de la mateixa contactant amb el Servei d’Informació i Assessorament en Habitatge a través del correu electrònic  o bé telefonant, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, al 93 588 66 93.

El pla de pagament que recollirà les condicions de la moratòria es formalitzarà mitjançant una addenda annexa al contracte d’arrendament de l’habitatge, plaça d’aparcament o local subscrit entre la persona arrendatària i Proursa. La societat municipal gestionarà, cas per cas, la formalització d’aquesta addenda de contracte.

Notícia

Deja una respuesta