ITINERARIS

ITINERARIS

ITINERARIS CURTS

L’any 2008, des del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí es va dissenyar una xarxa d’itineraris amb unes longituds que variaven entre quatre i sis kilòmetres, i que presentaven diferents graus de dificultat. Per a la creació dels itineraris es van tenir en compte dos objectius principals:

 

  • Facilitar la pràctica d’activitat física a l’aire lliure per a tothom, independentment de la seva edat o condició física.
  • Fer més assequible l’accés al patrimoni natural de Rubí al conjunt de la població

Els itineraris són curts, però es troben connectats en una xarxa de tal manera que cadascú pot personalitzar l’activitat d’acord amb el seu interès, necessitat o temps disponible.

 

ITINERARIS LLARGS

L’any 2016, l’Ajuntament de Rubí, conjuntament amb les entitats CER (Centre Excursionista de Rubí) i Rubí d’Arrel, van dissenyar una xarxa d’itineraris llargs, d’entre cinc i trenta-dos kilòmetres, per a potenciar la xarxa de camins rurals existents al municipi i apropar els espais d’interès natural, paisatgístic, cultural, esportiu i social en sòl rústic als ciutadans de Rubí.

Es tracta d’un total de 13 itineraris que transcorren per l’interior del municipi de Rubí i els seus entorns més propers, essent el punt d’inici en la majoria dels casos la Plaça Doctor Guardiet. Cadascun d’ells descobreix un entorn concret de Rubí fins a completar el 100% del municipi a través d’una xarxa de senders d’uns 130 km.

Aquests itineraris han estat senyalitzats d’acord amb el Manual de senyalització, xarxa d’itineraris de Rubí.

 

Plafó itineraris

Codi Nom itinerari Longitud
IT01 Els Alous 7,4 Km
IT02 Ca n’Oriol 6,4 Km
IT03 Sant Feliuet 7,9 Km
IT04 Can Fonollet 8,9 Km
IT05 Sant Muç 5,4 Km
IT06 Can Xercavins 5,3 Km
IT07 Can Guilera 7,2 Km
IT08 Castellnou 9,3 Km
IT09 Can Tapis – Can Feliuet 10,8 Km
IT10 Can Ximelis – Can Pi de la Serra 11,6 Km
IT11 Can Balasc 9,6 Km
IT12 Rubí Sud 7,9 Km
IT13 Volta Rubí 32,3 Km

Bona part dels senders tenen trams que discorren parcialment per lleres de torrents o zones molt pròximes. Les nombroses torrenteres que tenen origen o travessen el municipi són un dels trets distintius i, a la vegada, un dels principals valors del paisatge rubinenc. Per contra, quan es produeixen forts aiguats, com al novembre de 2018, la morfologia d’alguns torrents i la seva vegetació es poden alterar profundament i en conseqüència els senders es poden modificar o, fins i tot, deixar de ser transitables. És per això que des del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí, juntament amb d’altres administracions, es coordinen o executen de manera constant les tasques per al manteniment de les lleres dels torrents, així com dels seus trams inclosos als itineraris.

 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS

 

Font

Deja una respuesta

Cerrar menú