En este momento estás viendo L’INGRÉS MÍNIM VITAL JA ES POT SOL·LICITAR A LA SEGURETAT SOCIAL

L’INGRÉS MÍNIM VITAL JA ES POT SOL·LICITAR A LA SEGURETAT SOCIAL

Les persones interessades en optar a l’Ingrés Vital Mínim, l’ajut pensat per a persones sense recursos per cobrir les necessitats bàsiques, poden fer la sol·licitud des del 15 de juny.

Es tracta d’una prestació que gestiona la Seguretat Social i, per tant, la sol·licitud s’ha de tramitar a les seves oficines o bé a través de la seva pàgina web. Una vegada formulada la petició, el resultat es donarà a conèixer a les persones sol·licitants abans de tres mesos.

Per optar a l’ajut, cal disposar de la residència efectiva a l’Estat Espanyol de forma continuada durant l’any anterior de tota la unitat de convivència. És necessari trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica en consideració al patrimoni, renda i ingressos. També s’ha d’haver sol·licitat anteriorment les pensions i prestacions vigents a les que pogués optar la persona interessada. A mé, és necessari que la unitat de convivència estigui formada més d’un any abans de la petició. També cal estar inscrit com a demandant de treball en el cas de les persones majors d’edat i menors emancipat que no estiguin treballant. En paral·lel, també seran tingudes en compte les circumstàncies personals i de la seva unitat de convivència de les persones interessades.

Font

Deja una respuesta