En este momento estás viendo L’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya col·laboren per assessorar la ciutadania sobre deutes hipotecaris i de lloguer

L’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya col·laboren per assessorar la ciutadania sobre deutes hipotecaris i de lloguer

L’Ajuntament de Rubí i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han signat un conveni per a la prestació a la ciutat d’Ofideute, un servei d’atenció, assessorament i mediació adreçat a persones que tenen dificultats per fer front al pagament de préstecs hipotecaris o de rendes de lloguer. El nou recurs ja està operatiu i s’hi pot accedir demanant cita prèvia a través del telèfon 93 588 66 93 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) o del correu proursa@ajrubi.cat.

Ofideute és un servei gratuït que garanteix la coordinació i la unitat de resposta davant dels problemes d’habitatge, i facilita l’assessorament i la mediació a aquelles famílies que estan en risc de perdre la seva llar. Segons ha explicat la regidora d’Habitatge, Ànnia Garcia Moreno, «ens permet reforçar el treball d’atenció que ja venia desenvolupant l’Ajuntament a través del Servei d’Habitatge i Proursa, gràcies a la incorporació de nous recursos tècnics i l’aplicació d’una metodologia comuna a tot el territori que facilita la negociació amb les entitats financeres«.

L’Oficina Local d’Habitatge (c. General Prim, 33-35) segueix sent l’encarregada de mantenir el primer contacte amb les persones amb dificultats per fer front el pagament d’hipoteques o rendes de lloguer. Els tècnics municipals les assessoren sobre els riscos en què poden recaure en cas de deute i sobre els diferents ajuts que ofereix l’administració en aquests casos i, després de valorar la seva situació mitjançant una entrevista i l’anàlisi de tota la documentació aportada, les deriven al servei Ofideute perquè pugui intercedir amb l’entitat financera corresponent.

En aquesta tasca de mediació, juga un paper molt important la capacitat d’acció que té Ofideute enfront dels grans tenidors. El servei vetlla perquè les entitats bancàries compleixin l’obligació d’oferir un lloguer social a les famílies que acreditin estar en una de les situacions de vulnerabilitat determinades per les lleis d’emergència habitacional de Catalunya (Llei 24/2015 i Llei 4/2016). Si després de comunicar-los aquesta obligació persisteixen en l’incompliment, Ofideute inicia els tràmits necessaris perquè la pràctica sigui sancionada.

Poden fer ús d’aquest nou recurs les famílies hipotecades d’un únic habitatge que l’utilitzin com a vivenda principal; les persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal; els consumidors, avalistes i tercers hipotecants que detectin clàusules o pràctiques abusives al seu contracte, que es trobin en dificultats per pagar o que hagin rebut la notificació d’inici d’un procediment d’execució hipotecària; i les persones en risc de perdre el seu habitatge habitual de lloguer.

Font

Deja una respuesta