En este momento estás viendo L’Ajuntament de Rubí i SOREA treballen conjuntament en la revisió de les facturacions durant el període Covid-19

L’Ajuntament de Rubí i SOREA treballen conjuntament en la revisió de les facturacions durant el període Covid-19

A causa de la impossibilitat de dur a terme lectures de comptadors durant l’estat d’alarma, SOREA va estimar un consum a cada contracte igual al del mateix període de l’any anterior. Aquestes estimacions es van fer en tot moment amb l’ànim d’aproximar-se al consum real i impactar el mínim als usuaris i usuàries.

Quan s’ha pogut accedir als comptadors i s’ha recuperat el consum real del següent període (tercer trimestre), algunes persones han vist com la seva factura excedia l’import del mateix període de l’any anterior.

La majoria de les estimacions de consum han estat properes a la realitat. Tot i així, hi ha casos en què, per diferents motius, no s’han ajustat al consum real, atès que el canvi d’hàbits, sumat al fet que el següent període és més calorós, ha fet incrementar els consum a les llars.

D’acord amb l’Ajuntament de Rubí, SOREA està revisant en detall tota la facturació emesa. L’anàlisi dels rebuts mostra diferents casuístiques: des de clients que han rebut una factura similar a la de l’any anterior, a d’altres que s’han vist beneficiats econòmicament per aquest sistema i, finalment, aquells que han pogut tenir un impacte econòmic pel fet d’haver estat necessari estimar el consum.

Conèixer en quin moment s’ha produït el consum real durant aquests dos períodes no és factible. Tot i això, SOREA, paral·lelament a la revisió que s’està duent a terme, davant de qualsevol reclamació, estudia i resol individualment cada situació.

A més d’articular els mitjans extraordinaris per atendre i resoldre totes les reclamacions, l’Ajuntament de Rubí i SOREA han acordat que es produirà una revisió de totes les facturacions i que es proposaran compensacions a totes les persones i famílies que puguin haver resultat perjudicades pel sistema de facturació.

Deja una respuesta