En este momento estás viendo Rubí es dotarà d’un Pla Estratègic de Govern Obert

Rubí es dotarà d’un Pla Estratègic de Govern Obert

L’Ajuntament, amb la creació de la Unitat de Govern Obert, ha iniciat el treballs per a la redacció d’un Pla Estratègic que guiarà l’actuació municipal en aquest àmbit durant els propers anys. La nova unitat uneix els serveis de Transparència i Participació per tal de treballar de forma unificada l’aplicació de la Llei de Transparència i avançar en la millora de la col·laboració i participació en  polítiques públiques amb la ciutadania.

La posada en marxa de l’equip de treball de l’Oficina de Governança de dades, la millora de la publicitat activa al portal de transparència o l’increment de la participació en l’elaboració de normatives al web Participa.rubi han estat algunes de les millores recents.

És per això que les unitats de Transparència i i Participació han passat a formar part de la unitat de Govern Obert per donar coherència i unitat a la tasca que desenvolupen i permetre una millor coordinació. El primer encàrrec d’aquesta nova unitat és l’elaboració d’un Pla estratègic que marcarà les línies i objectius a aconseguir durant els pròxims anys, tant en l’àmbit de la publicitat activa, la participació, les dades obertes, la integritat institucional o el dret d’accés a la informació. Els treballs ja han començat i és previst que estigui finalitzat a finals d’any o inicis de 2021 i s’alinearà amb el que promou la Llei de Transparència, i tindrà en compte aspectes com els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, entre altres matèries.

El regidor de Transparència, Pau Navarro, ha assenyalat els objectius d’aquesta àrea: “Volem assolir un servei de Govern Obert capdavanter i dinàmic, en la línia de les tendències actuals i que vagi més enllà del que fixa la llei. Volem que la ciutadania tingui una millor percepció de l’ens municipal i la seva transparència i, a més, volem que els ciutadans i ciutadanes facin ús dels recursos que s’oferiran des d’aquest servei”.

Actualment es troben processos normatius oberts al web de participació com les consultes prèvies d’avantprojectes d’ordenances, les al·legacions a les Cartes de Serveis, o les bases de subvencions.

Pel que fa a l’Oficina de Governança de Dades, l’equip ja ha començat a treballar transversalment amb serveis que generen informació susceptible de publicar al portal de dades obertes així com per validar i vetllar per la qualitat de les dades que ja es troben en obert. Per a desenvolupar aquesta tasca, es tenen en compte tant la legislació en transparència com la de procediment administratiu i altres normatives com la directiva europea que regula la reutilització i obertura de la informació pública.

Font

Deja una respuesta