En este momento estás viendo L’Ajuntament es referma en la necessitat d’aportar un estudi d’impacte ambiental per a l’abocador de Can Balasc

L’Ajuntament es referma en la necessitat d’aportar un estudi d’impacte ambiental per a l’abocador de Can Balasc

L’Ajuntament de Rubí ha analitzat l’autorització ambiental a Arrins, SL per a l’activitat de dipòsit controlat de residus no perillosos a Can Balasc, emesa per la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya, així com les respostes que aquest organisme fa a les al·legacions presentades. El Consistori considera que la resolució emesa no s’ajusta a dret i que es continuen vulnerant interessos generals, com el de la protecció del medi ambient i la salut. Per tant, està estudiant les actuacions a emprendre que, en tot cas, portaran a esgotar totes les vies administratives i judicials.

L’Ajuntament de Rubí es referma en les seves consideracions, com ara la necessitat d’aportar un estudi d’impacte ambiental ─motiu pel qual es va denegar el projecte d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable de Can Balasc el mes de juny─, i considera que les respostes a les al·legacions no aporten noves raons per renunciar a aquesta exigència, raó per la qual no canvia la seva posició.

Font

Deja una respuesta