En este momento estás viendo L’Ajuntament instal·la prop de 200 cartells per senyalitzar els parterres amb accés prohibit als gossos

L’Ajuntament instal·la prop de 200 cartells per senyalitzar els parterres amb accés prohibit als gossos

L’Ajuntament ha començat a instal·lar recentment prop de 200 cartells a diferents parterres de la ciutat per indicar la prohibició de la presència de gossos en aquests espais. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar que aquestes zones enjardinades es malmetin.

Tal com recull l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Rubí, resta prohibida la presència d’animals als llocs següents: a l’interior de les zones de jocs infantils que estiguin perimetrades amb tancament o qualsevol altre tipus de delimitació; a menys de 10 metres d’aquestes zones, quan no estiguin perimetrades; i en aquells altres llocs on així ho senyalitzi el Consistori.

L’incompliment d’aquesta prohibició suposa una infracció lleu de l’ordenança i és sancionable amb multes de fins a 120 euros.

A l’hora de definir a quins parterres i places es col·loquen aquests cartells, s’ha tingut en compte l’historial de danys causats per gossos que presenta cada espai, així com les queixes que la ciutadania ha fet arribar a l’Ajuntament pel mateix motiu. En total és previst que s’instal·lin 190 senyals que prohibeixen l’accés a aquestes mascotes. Bona part d’aquests cartells es col·locaran a parterres que ja disposaven d’aquesta senyalització, que s’ha deteriorat o bé ha estat objecte de robatori o vandalisme.

Font

Deja una respuesta