En este momento estás viendo Aprovació de la reforma Llei 5/2008, del 24 d’abril, del Dret de les dones a erradicar la violència masclista

Aprovació de la reforma Llei 5/2008, del 24 d’abril, del Dret de les dones a erradicar la violència masclista

La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista va ser una llei pionera, fruit de la participació i la construcció de consensos entre les organitzacions feministes i els partits polítics. Al seu moment, va ser un gran èxit i va estar considerada la llei més progressista en matèria de violències masclistes a l’Estat Espanyol.

Perquè és important aquesta llei?

 

Amb motiu d’avaluació dels 10 anys de la llei es van presentar diversos informes en els que s’identificaven mancances en el seu desplegament, i alguns aspectes que no van ser recollits en el seu moment i que ara seria necessari incorporar per poder actualitzar, fer més amplia i garantista la protecció de les víctimes de violències masclistes.

El projecte de modificació de llei que es presenta té la vocació d’ampliar i reforçar la llei, per adaptar-la al moment actual, els canvis que estem vivint com a societat i a les demandes del moviment feminista i per donar-li més robustesa per a protegir els drets de totes les dones, nenes i les adolescents. En cap cas reforçar i ampliar drets potser amenaça pels drets ja conquerits en matèria de violència contra les dones.

📌Conceptes més importants que amplien la llei: diversitat, interseccionalitat, consentiment sexual, violència digital, de segon ordre, obstètrica, institucional, fills i filles, participació política de les dones, SAP i mediació parental. 

📌En cap cas la reforma ataca l’esperit de la llei o el modifica: AMPLIA i REFORÇA.

Novetats que proposa la llei: 

Eliminar qualsevol tipus de discriminació i protegir els drets de les dones ampliant l’atenció, especialment en el cas de les dones trans sense la menció de sexe registrada en la documentació oficial.

Incloure la violència institucional com a forma i com a àmbit, definint el concepte de diligència deguda i especificant que la violència institucional s’exerceix per acció i també per omissió. És responsabilitat de les institucions públiques garantir els drets de les dones i calen eines de rendició de comptes. Perquè qualsevol dona sigui atesa.

Introduir les violències digitals. Hem assistit a nombroses agressions cap a dones en l’àmbit digital: suplantació d’identitat, gravació i difusió d’imatges sense consentiment, campanyes d’assetjament per raó de gènere, etc. En un àmbit tan comú avui en dia com és l’espai digital i les xarxes, la llei ha d’oferir també garanties de drets.

Reforçar el consentiment. Que quedi clar que ha d’existir voluntat expressa durant tota la relació sexual. Que només SI és SI. Assegurar i ampliar la formació especialitzada de totes aquelles persones que intervenen en l’abordatge de les violències masclistes.

Introduir el concepte d’interseccionalitat. Les violències convergeixen amb d’altres eixos de discriminació, com l’origen, el color de la pell, la situació administrativa, l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l’estat serològic, la privació de llibertat, la orientació sexual o la identitat i expressió de gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada.

Reconèixer altres formes de violències: la violència ambiental contra les dones i la creació d’un ambient intimidatori, la violència obstètrica i la llibertat de ser mares o no ser-ho i de decidir com parim. Poder garantir que sempre tindrem un part i un postpart respectats.

Deja una respuesta