En este momento estás viendo La proposta de Pla local d’habitatge inclou 34 accions per garantir el dret a un habitatge digne i assequible

La proposta de Pla local d’habitatge inclou 34 accions per garantir el dret a un habitatge digne i assequible

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, i la regidora d’Habitatge, Ànnia García Moreno, han presentat aquest dimecres la proposta de Pla local d’habitatge de l’equip de govern per al període 2021-2027. Està previst que el document, que ja s’ha traslladat a la Mesa pel Dret a l’Habitatge per a la seva consideració, es porti a aprovació inicial al Ple municipal del mes de febrer.

Tal com ha recordat la primera edil, comptar amb un Pla local d’habitatge “és una obligació per als municipis de més de 5.000 habitants però aquesta ha d’anar acompanyada de la voluntat del govern. Per a nosaltres és un compromís i una necessitat disposar d’aquest pla, que recull temes que preocupen molt la ciutadania”. L’alcaldessa ha afegit que “l’accés a un habitatge digne és una preocupació generalitzada que, en la situació que vivim, encara s’ha accentuat més, ja que la pandèmia ha posat els drets bàsics en un lloc més rellevant a la nostra vida”.

La proposta de Pla local d’habitatge és coherent amb el Pla territorial sectorial de l’habitatge de Catalunya, que identifica Rubí com a àrea de demanda forta i acreditada, i amb la Llei del dret a l’habitatge. D’acord amb els Objectius de Solidaritat Urbana que recull aquesta norma, s’enfoca a l’assoliment, en els propers vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges principals existents. Com a objectiu complementari, el Pla local d’habitatge també preveu ampliar l’oferta de lloguer social fins que arribi a representar el 5% del total d’habitatges principals. Actualment, Rubí compta amb un parc de 28.243 habitatges principals i de 1.077 habitatges destinats a polítiques socials (3,8%).

Per a la regidora d’Habitatge, el fet que el pla estigui pensat a vint anys vista proporciona a la ciutat  “una eina que ens ha de poder guiar en aquest mandat i en els següents, que ens ha de servir per situar-nos en les mitjanes europees en matèria d’habitatge social. No ho podrem fer sols però des de l’Ajuntament hi posarem tots els recursos necessaris.”

 

34 accions

El Pla local d’habitatge elaborat per l’Ajuntament identifica les principals necessitats d’habitatge de la ciutat i les classifica per col·lectius o grups d’atenció preferent: població jove (25-29 i 30-34), població en risc o situació d’exclusió residencialpoblació en situació d’exclusió residencial greu, població amb dificultats en el mercat lliure (lloguer) i gent gran (lloguer).

En total, el pla estableix quatre grans objectius, que es desenvolupen en 25 línies estratègiques i 34 actuacions. Aquests objectius són: prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial; ampliar el parc públic d’habitatge i la borsa de lloguer municipal per donar compliment a l’objectiu de solidaritat urbana; rehabilitar, mantenir i millorar el parc d’habitatge actual; i establir mecanismes de desenvolupament i compliment del pla.

En relació al primer objectiu de prevenció i atenció de l’emergència habitacional i l’exclusió residencial, es proposen actuacions destinades a les persones amb dificultats per mantenir la seva llar o en procés de pèrdua de la mateixa, per fomentar el lloguer social i poder donar resposta a la ciutadania que no pot accedir a un lloguer assequible i per atendre la pobresa energètica.

Amb l’objectiu d’ampliar el parc públic d’habitatge i la borsa de lloguer municipal per donar compliment a l’objectiu de solidaritat urbana, es plantegen actuacions encarades a impulsar les polítiques municipals d’habitatge. “No estem parlant només que l’Ajuntament tingui més habitatges, sinó que també hi hagi més habitatges destinats a polítiques públiques, per exemple a partir de la inclusió en la Borsa de Lloguer de pisos de particulars”, ha destacat la regidora Ànnia García Moreno. En aquest apartat, es proposen diferents vies per contruir i promocionar habitatge públic, la creació i manteniment d’un registre d’habitatges desocupats, l’adquisició d’habitatges privats per a polítiques públiques, la mobilització d’habitatges buits d’entitats financeres i d’habitatges privats cap al lloguer assequible i social, el foment del lloguer assequible per atendre les persones que no poden accedir a un habitatge a preu de mercat, la utilització del POUM com a instrument per generar habitatge públic i l’actualització constant del patrimoni del sòl i de l’habitatge.

El tercer gran objectiu del Pla local d’habitatge és rehabilitar, mantenir i millorar el parc d’habitatge actual. El document planteja actuacions per millorar la política de rehabilitació, declarar àrees de conservació i rehabilitació, establir nous mecanismes de finançament que permetin millorar la capacitat d’intervenció en la política de rehabilitació, mantenir els residents i ampliar el coneixement de l’estat de l’habitatge privat.

Per satisfer l’últim gran objectiu del pla, establir mecanismes per al seu desenvolupament i compliment, es proposa impulsar un nou model d’Oficina Local d’Habitatge més propera a la ciutadania, coordinar aquest servei i l’Oficina de Drets Energètics, consolidar l’Observatori Local d’Habitatge, reforçar l’apartat sobre el Pla local d’habitatge a la web municipal, dinamitzar la comissió del Pla local d’habitatge i modificar la Mesa pel Dret a l’Habitatge per reforçar-ne la participació.

El pla inclou la valoració econòmica i financera de totes les accions proposades, així com també els mecanismes de seguiment de la seva execució.

Un cop rebi el vistiplau inicial del Ple, la proposta de Pla local d’habitage se sotmetrà a un període d’exposició pública durant el qual s’hi podran presentar al·legacions. A continuació, tornarà al plenari per a la seva aprovació definitiva. Finalment, el document es farà arribar als serveis d’Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè en facin les prescripcions que considerin o el donin per aprovat definitivament.

Font

Deja una respuesta