En este momento estás viendo Es crea la Taula de Benestar Animal

Es crea la Taula de Benestar Animal

Aquest dimarts s’ha constituït la Taula de Benestar Animal de Rubí, un òrgan de debat i treball per abordar les diferents problemàtiques associades a la tinença d’animals de companyia a la ciutat. La taula compta amb la participació de professionals i entitats relacionades amb aquesta qüestió, a més de tècnics municipals i representants dels grups polítics del Ple.

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, ha recordat que “la creació de la Taula de Benestar Animal era un compromís de l’equip de govern” i ha explicat a les persones assistents que “dues de les tasques principals que el Servei de Benestar Animal té en agenda són l’elaboració del Pla de Benestar Animal i la modificació de l’Ordenança de Tinença d’Animals”.

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, ha parlat del caràcter consultiu, participatiu i propositiu de la taula: “És un espai de diàleg i treball, que ajudarà a definir actuacions futures, així com facilitar el coneixement i sensibilització de la ciutadania”.

Durant la primera reunió de la Taula de Benestar Animal s’ha explicat la composició i funcionament d’aquest òrgan i s’ha destacat que, per a casos concrets, es crearan comissions de treball específiques. També s’ha presentat el Servei de Benestar Animal i Tinença Responsable, exposant el seu organigrama, pressupost i programes d’actuació: promoció de la tinença responsable, animals de companyia, gats de carrer i animals domèstics i peridomèstics.

La taula ha de ser un espai on poder estudiar i treballar opcions pel sistema de recuperació i acollida d’animals abandonats o perduts; per intervenir en el procés participatiu per a la creació del Pla de Benestar Animal de Rubí; per participar en la modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals; per estudiar i treballar la creació de la figura de l’agent ciutadà pel Benestar Animal, definint l’abast de la seva actuació; i per formular propostes i recomanacions sobre aquells temes relacionats amb el benestar animal i la tinença d’animals.

 

Pla de Benestar Animal

En aquesta primera sessió, s’ha presentat a les persones assistents el procés d’elaboració del Pla de Benestar Animal, desgranant la diagnosi i quins són els següents passos a seguir.

El Pla de Benestar Animal consta de tres fases. En primer lloc, la diagnosi, que s’ha realitzat durant el 2020 i que ha consistit en l’anàlisi de les dades i l’anàlisi qualitativa dels serveis de l’Ajuntament. En segon lloc, la fase participativa, on es recolliran les propostes de la ciutadania i es definiran les línies estratègiques. I, per últim, el pla d’acció i seguiment, que concretarà els objectius i les actuacions, la seva valoració econòmica i el calendari per a la seva execució. El Pla de Benestar Animal també disposarà d’un document de seguiment i avaluació.

A la propera reunió de la taula s’abordarà amb profunditat la diagnosi del Pla de Benestar Animal.

Font

Deja una respuesta