MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’EN COMÚ PODEM I DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA (*)

Els Grups d’En Comú Podem i el del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament Orgànic Municipal, presenten la següent moció per escrit,…

Continuar leyendo
  • 1
  • 2
Cerrar menú