En este momento estás viendo Entra en vigor la nova ordenança de les plaques solars

Entra en vigor la nova ordenança de les plaques solars

Rubí ja disposa d’una nova ordenança per regular l’autoconsum d’energia a casa a través de plaques fotovoltaiques. La norma ha superat el període d’al·legacions i d’aquí 15 dies quedarà aprovada de manera definitiva. El text simplifica la tramitació necessària i recull els beneficis fiscals que s’ofereixen a Rubí per als veïns que optin per aquestes instal·lacions.

Actualment, Rubí compta amb tres bonificacions fiscals per a la instal·lació de plaques solars: un 50% de l’IBI (sempre que l’energia generada comporti un mínim del 30% del total consumit), un 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (sempre que l’edifici en qüestió tingui més de 10 anys), i el 50% de l’Impost d’Activitats Econòmiques (quan l’energia generada comporta un mínim del 5% del total).

Aquests avantatges ja eren vigents abans de l’aprovació de la nova ordenança, però el text permetrà simplificar el procediment, i dotarà l’Ajuntament d’un marc normatiu clar sobre aquesta qüestió.

Abans de posar la instal·lació d’autoconsum, caldrà comunicar-ho al consistori per iniciar tot el procediment a través de la seu electrònica del web municipal.

Font

Deja una respuesta