En este momento estás viendo Moció per protegir els animals de les víctimes de violència masclista

Moció per protegir els animals de les víctimes de violència masclista

MOCIÓ DE SUPORT MUNICIPAL AL PROJECTE VIOPET

 

Entorn al 30% de les dones víctimes de violència masclista conviuen amb animals de companyia. El 86% de les dones que pateixen situacions de violència masclista refereixen que aquesta violència també l’han patit els animals que conviuen en aquesta llar. El 59% de les dones víctimes declaren que retarden la decisió de denunciar i abandonar el domicili per la impossibilitat de trobar allotjament d’emergència per als animals amb qui conviuen i la negativa dels recursos socials d’acollida per a dones d’acollir també els seus animals. Aquesta negativa comporta la continuació de la situació de violència i desemparament, ja que les víctimes no volen deixar els animals sols amb el seu agressor.

El vincle emocional i afectiu de les víctimes de violència masclista amb els seus animals és explotat pels maltractadors com un xantatge que les obliga a romandre al domicili. L’amenaça d’agredir o assassinar els animals és un element habitual que terroritza les víctimes i les fa encara més vulnerables davant l’agressor.

La violència contra els animals en llars que pateixen altres violències és generalitzada i sovint invisibilitzada, per això la Direcció General de Drets dels Animals del Govern d’Espanya, en coordinació amb el Ministeri d’Igualtat, han impulsat el programa VIOPET, adreçat a la protecció dels animals víctimes de violència. A través d’aquest pla, els animals són reallotjats a cases d’acollida a tot el territori de l’Estat, facilitant la sortida de les dones víctimes de violència del domicili i protegint la vida dels animals.

VIOPET és, en definitiva, un programa d’acollida temporal o definitiva dels animals de dones víctimes de violències masclistes que compta amb més de 500 punts d’acollida i que ja ha protegit un miler d’animals. El funcionament i la ubicació dels animals és totalment confidencial per a garantir-ne la seguretat i les cases d’acollida superen una prova d’idoneïtat per a garantir la qualitat de vida dels animals acollits.

Per tot l’exposat, l’equip de govern de l’Ajuntament de Rubí proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Que l’Ajuntament de Rubí expressi la seva adhesió i suport al programa VIOPET i en faci difusió a la població, i que es manifesti explícitament en contra de totes les formes de violència vers els animals.

Segon.- Que l’Ajuntament de Rubí es comprometi a vetllar per a trobar llars d’acollida urgent pels animals de companyia de les dones víctimes de violències masclistes del municipi o de les rodalies.

Tercer.- Que s’inclogui en els protocols d’actuació del Servei de Informació i Atenció a les Dones de Rubí (SIAD) i de Servei de Serveis Socials la casuística d’aquelles dones víctimes de violència masclista que tenen animals de companyia per a facilitar-ne les actuacions,  visibilitzar aquests casos i disposar de dades al respecte.

Quart.- Que l’Ajuntament es comprometi a realitzar jornades de conscienciació sobre violència contra els animals i la seva relació amb altres formes de violència, en especial les violències masclistes.

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern d’Espanya, a la Direcció General de Drets dels Animals, a les entitats animalistes del municipi, a les entitats de suport a les dones víctimes de violència del municipi, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

 

 

 

 

 

Deja una respuesta