En este momento estás viendo L’Ajuntament ofereix un taller de cerca d’habitatge a persones en risc d’exclusió residencial

L’Ajuntament ofereix un taller de cerca d’habitatge a persones en risc d’exclusió residencial

Els Serveis Socials municipals han començat a oferir un taller formatiu de suport en la cerca d’habitatge a persones i famílies que es troben en exclusió residencial o en risc de patir-la. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol facilitar a aquesta ciutadania les eines i recursos necessaris per fer una cerca activa d’habitatge, orientar-la per detectar quines són les ofertes que millor s’adapten a la seva demanda o circumstàncies, fer un acompanyament en aquells casos que sigui necessari, i generar una xarxa de suport entre les persones usuàries.

El projecte neix en un moment d’acusada precarietat en què drets socials com l’habitatge no estan garantits. El parc públic és actualment insuficient i el mercat privat exclou part de la ciutadania per diversos motius, tant de caràcter econòmic o laboral com social, comunitari, per raons d’origen o per edat. La regidora de Serveis Socials, Yolanda Ferrer Polo, ha explicat que el taller que organitza l’Ajuntament “vol acompanyar les persones més vulnerables en l’accés a una alternativa d’habitatge adequada i digna, i que la puguin sostenir en el temps. La nostra voluntat és posar el focus en els propis usuaris i usuàries, fent-los protagonistes del seu procés de cerca d’habitatge i incentivant la seva autonomia”.

Els destinataris i destinatàries són persones i famílies derivades dels Serveis Socials Bàsics que es troben sense habitatge (sensellarisme), en risc de pèrdua del mateix, en condicions d’habilitabilitat deficitàries o infrahabitatge, o en situació de risc social i/o convivència. A més, presenten altres dificultats: tenen problemes per a la cerca de vivenda per manca de competències lingüístiques, tecnològiques o habilitats socials en l’ús i gestió dels recursos habitacionals; o tenen dificultats en l’accés al mercat privat de l’habitatge per les seves condicions laborals i econòmiques o per problemàtiques socials o sanitàries. El projecte també s’adreça a persones amb perfils de difícil intervenció social i/o amb dificultats d’inclusió residencials, com per exemple ciutadania que necessita un recurs especialitzat per una problemàtica de salut física o mental i situació de dependència, manca d’habilitats socials i/o convivència; persones i famílies en situació administrativa irregular sense ingressos o amb ingressos insuficients no acreditables; i persones i famílies en situació precària a nivell laboral/econòmic i sense avals vàlids, com podrien ser algunes famílies monoparentals o nombroses.

El taller s’organitza en tres sessions de grup durant les quals es presenten les diferents apps i portals web per a la cerca d’habitatge, i es proporcionen eines i recursos per afrontar les entrevistes associades a aquest procés. Tots els continguts teòrics es complementen amb sessions pràctiques que permeten a les persones assistents experimentar amb les cerques, detectar possibles obstacles i aprendre estratègies per superar-los.

La formació es fa a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. De moment, s’han dut a terme les sessions adreçades a persones soles, parelles i famílies que tenen risc de pèrdua del seu habitatge. La setmana vinent, es començarà a treballar amb famílies que estan reallotjades en establiments d’emergència.

Deja una respuesta