En este momento estás viendo MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM RUBÍ EN CONTRA DE L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT I PER LA PRESERVACIÓ DEL DELTA DEL LLOBREGAT

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM RUBÍ EN CONTRA DE L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT I PER LA PRESERVACIÓ DEL DELTA DEL LLOBREGAT

El 2 d’agost es va anunciar un acord entre el Ministeri de Transports i la Generalitat per a l’ampliació de l’aeroport del Prat mitjançant l’allargament en 500 m de la tercera pista i la construcció d’una terminal satèl·lit; dotant aquesta actuació d’un pressupost de 1700 milions d’euros.

Segons AENA, aquesta ampliació suposaria un augment en l’activitat aeroportuària, passant dels 52 milions de persones usuàries actuals per any a 75 milions, fet que faria del tot insostenible el desenvolupament econòmic i social del territori en una època d’emergència climàtica, incrementant les emissions de CO2 i la contaminació. A més dels efectes directes que comporta aquest turisme massiu pel que fa a la generació de Residus, saturació dels transports i serveis locals i preu de l’habitatge. Un model de lucre per uns pocs a canvi dels recursos i la salut de totes.

Això suposa trencar l’acord signat al Pla Delta l’any 94. Aquesta ampliació implicaria necessàriament la destrucció sense remei del paratge de la Ricarda i l’obstrucció del corredor ecosistèmic dels espais naturals del Delta del Llobregat. El Delta del Llobregat ha sofert profundes intervencions durant dècades i no pot sostenir ni un pam més d’ampliacions de les infraestructures sense que la seva viabilitat es vegi compromesa de manera irremeiable.

El Delta del Llobregat, incloent-hi el seu Parc Agrari, és un territori de gran valor per al Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i Catalunya en el seu conjunt. Hi conviuen, en un delicat equilibri, infraestructures de transport, industrials, urbanes, i també agrícoles i naturals d’un alt valor. Aquest equilibri és fruit d’un ampli consens treballat entre les administracions estatal, autonòmica i també, cal no oblidar-ho, municipals. Un equilibri que es va concretar el 1994 amb la signatura del Pla Delta on totes les administracions es van comprometre al desenvolupament simultani de múltiples projectes d’infraestructures al voltant del creixement del port i de l’aeroport.

El projecte, que també contemplava la compensació ambiental i la correcció d’impactes, es va desenvolupar majoritàriament entre els anys 1999 i 2005. Al costat de l’aeroport i del port trobem els Espais Naturals del Delta del Llobregat, una gran infraestructura mediambiental. La importància cabdal d’aquest patrimoni de país esdevé encara més palesa en l’actual context d’emergència climàtica.

Un dels paratges més verges del Delta del Llobregat i un dels que millor exemplifica el delicat equilibri del qual parlem és la Ricarda. Es tracta d’un espai insubstituïble i salvaguardat per diverses figures catalanes, espanyoles i europees de protecció mediambiental. El seu estany, un antic braç del riu Llobregat, i el seu entorn allotgen un hàbitat únic de flora i fauna, que constitueixen un dels espais naturals més importants del Delta del Llobregat. Així mateix, l’activitat econòmica que es desenvolupa a la finca és una peça important per sostenir la ramaderia i l’agricultura del Parc Agrari. Finalment, la Ricarda allotja la Casa Gomis, una obra fonamental de l’arquitectura racionalista a Catalunya que és indispensable per entendre l’evolució de les avantguardes artístiques i culturals a casa nostra durant el segle XX.

Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords:

Primer.- Rebutjar la proposta d’ampliació de la tercera pista de l’aeroport que destruirà l’espai natural de la Ricarda, fet que suposaria un desastre natural, agrícola i patrimonial sense pal·liatius.

Segon.- Defensar la convivència de l’aeroport del Prat amb els nuclis urbans del seu entorn atenent que qualsevol operativa de l’aeroport ha de tendir a minimitzar l’impacte acústic que pateixen les poblacions del seu voltant.

Tercer.- Constatar que l’aeroport del Prat és un dels principals emissors de gasos d’efecte hivernacle al Delta del Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que, per tant, ha de ser un actor clau en la reducció d’aquestes emissions. En aquest context, advertim que un creixement sense límits de la infraestructura suposaria un greu atac a la salut de la ciutadania i del planeta.

Quart.- Defensar que el futur de l’aeroport del Prat es dissenyi tenint en compte el model turístic sostenible i respectuós amb l’equilibri a les nostres ciutats que es vol fomentar a Barcelona i a Catalunya.

Cinquè.- Instar Aena a abandonar unes polítiques desarrollistes que no obeeixen ni a l’actual context d’emergència climàtica, ni al sentit comú del segle XXI, ni s’ajusten a les normatives europees. I l’animem, en lloc d’això, a innovar tot desenvolupant models sostenibles i adequats a les necessitats del present de gestió aeroportuària.

Sisè—Reclamar que les partides previstes per aquesta ampliació vagin destinades a polítiques de transport sostenible com ara el reforç i millora de la xarxa ferroviària de Rodalies, millorant la comunicació per aquesta via de ciutats ara Rubí.

Setè.- Urgir a dissenyar un veritable sistema aeroportuari català, que passi per convertir Reus i Girona en la quarta pista de l’aeroport del Prat. En aquest sentit, exigim inversions en una millora del ferrocarril, que faciliti la connexió entre el Prat, Reus i Girona i entre aquestes infraestructures i Barcelona.

Vuitè.- Demanar al Govern de l’Estat que abandoni projectes sense viabilitat com l’allargament de la tercera pista i treballi per desplegar aquest model aeroportuari català, fent les inversions necessàries.

Novè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que es comprometi amb claredat amb la defensa de l’equilibri territorial al Delta del Llobregat, treballi en el desenvolupament del sistema aeroportuari català, i descarti definitivament l’allargament de la tercera pista de l’aeroport del Prat.

Desè.- Traslladar els presents acords al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al President-Conseller Delegat d’AENA, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, a la presidència de l’àrea Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a CC.OO. i U.G.T., a la Cambra de Comerç de Barcelona, a Foment de Treball, a la Fundació Cercle d’Infraestructures, a Ecologistes en Acció, DEPANA, i Plataforma per la Qualitat de l’Aire.

Deja una respuesta