En este momento estás viendo L’Ajuntament decreta el tancament provisional de “La Nueve”

L’Ajuntament decreta el tancament provisional de “La Nueve”

L’Ajuntament de Rubí ha decretat amb caràcter provisional el tancament total de la finca del paratge de Can Carreras coneguda com «La Nueve» després de detectar que s’hi continuaven fent activitats d’abocament de residus no autoritzades. Aquest dimarts al matí, la Policia Local ha fet efectiva la mesura mitjançant la col·locació de precinte i tanques de formigó als accessos a la parcel·la.

El 8 de juny de 2021, l’Ajuntament va iniciar via decret un procediment sancionador ordinari contra diverses persones físiques i jurídiques que actuaven de forma unitària per la presumpta comissió continuada d’infraccions greus de l’article 75.h) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, a la finca “La Nueve”. Davant d’aquests incompliments, l’Ajuntament va ordenar de manera provisional el cessament immediat de les activitats d’abocament i de retirada de residus que s’estaven duent a terme en aquesta finca i la presentació, en el termini màxim de dos mesos, d’un estudi que acredités el grau d’afectació del sòl de la parcel·la.

Durant els mesos de juliol i agost, diverses inspeccions oculars realitzades per l’inspector de la Unitat de Control i Programació de l’Ajuntament i la Policia Local han permès confirmar que la mesura provisional acordada per l’Ajuntament a l’inici del procediment sancionador ha estat infringida obertament, amb reiteració i plena intencionalitat, ja que s’ha seguit produint trànsit de camions a la finca, que hi han descarregat residus; uns fets que el Consistori interpreta com «el més absolut menyspreu a la protecció del medi ambient«.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha ordenat aquest dilluns com a mesura provisional el tancament total de la parcel·la on es desenvolupen aquestes activitats. En el mateix decret, la corporació municipal reitera la necessitat d’aportar l’estudi sol·licitat a l’inici de procediment sancionador de cara a la futura reparació o restauració dels terrenys alterats i adverteix d’execució subsidiària en cas d’incompliment a costa, solidàriament, de totes les persones responsables.

El tancament de la finca «La Nueve» s’ha comunicat ja a la Mesa de seguiment dels abocadors i als diferents grups municipals. Properament, s’abordarà amb més amplitud en una reunió de la Mesa.

Font

Deja una respuesta