En este momento estás viendo L’Ajuntament i Agbar renoven el conveni per combatre la pobresa energètica que pateixen les famílies rubinenques

L’Ajuntament i Agbar renoven el conveni per combatre la pobresa energètica que pateixen les famílies rubinenques

L’Ajuntament de Rubí i l’empresa Agbar han signat aquest dimarts un nou conveni de col·laboració que té per objectiu evitar els talls de subministrament a totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o risc d’exclusió residencial. En el marc d’aquest acord, la companyia d’abastament d’aigua es compromet a mantenir el fons de solidaritat destinat a la concessió d’ajuts a aquells usuaris i usuàries que tinguin dificultats per pagar els seus rebuts.

L’any 2016, el Consistori i l’empresa subministradora d’aigua ─aleshores Sorea─ van rubricar un acord similar, que ara s’ha actualitzat.

És innegable que hi ha situacions d’impagament d’una factura que són un indici rellevant per considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable. En aquest sentit, les empreses subministradores són una peça important per detectar nous casos o per evitar la cronificació dels existents”, ha explicat l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez. “Aquest equip de govern és sensible a aquesta realitat i, conjuntament amb Agbar, hem estat treballant per trobar solucions als problemes de la ciutadania derivats del pagament de la factura de l’aigua, ja que entenem que aquest és un bé imprescindible per a la vida de les persones”, ha afegit.

El nou conveni estableix diverses actuacions dirigides a combatre la pobresa energètica. Així, per exemple, recull el compromís de donar publicitat de les bonificacions i ajudes que siguin aplicables a la factura de l’aigua, tant a través de l’Ajuntament com del web i les oficines d’atenció al client d’Agbar.

L’acord també fixa un protocol per als casos d’impagament de rebuts i d’ocupació d’habitatges, així com per als casos en què la persona usuària en situació de vulnerabilitat no sigui el titular de la pòlissa de subministrament i, per tant, des de Serveis Socials no s’hagi pogut detectar que el seu habitatge té rebuts pendents de pagament.

 

Fons de solidaritat

En virtut d’aquest conveni, Agbar es compromet a mantenir el fons de solidaritat creat l’any 2016, que donava compliment a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Aquelles persones que, malgrat acollir-se a les bonificacions i ajudes existents, així com a la possibilitat de fraccionar els rebuts, no puguin fer front al pagament de les factures, podran beneficiar-se d’aquest fons. L’ajut, que s’atorgarà a les persones que compleixin els requisits fixats ─serà necessari un informe de vulnerabilitat emès pels Serveis Socials municipals─, consistirà en una bonificació parcial o total de les factures pendents de pagament, i la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament ja s’hagués efectuat. En tots els casos es garantirà la continuïtat del servei durant un any a partir de la petició d’ajuda, amb l’opció de prorrogar la bonificació si els Serveis Socials ho estimen convenient.

L’accés als subministraments és un dret bàsic. En cas d’incapacitat de fer front al pagament de les factures, cal adreçar-se als Serveis Socials de l’Ajuntament, que poden protegir la ciutadania vulnerable de possibles talls.

Paral·lelament, el servei Rubí Brilla també ofereix assessorament als rubinencs i les rubinenques per poder reduir el cost de les factures de llum i gas. Per posar-se en contacte amb Rubí Brilla, cal trucar al 93 581 39 00 o bé escriure un correu electrònic a rubi_brilla@ajrubi.cat.

 

Cas d’èxit

El proper 30 de setembre, la regidora de Serveis Socials, Yolanda Ferrer Polo, participarà a la jornada “La lluita contra la pobresa energètica al món municipal. L’aplicació de la Llei 24/2015, en xifres”, que organitza Enginyeria sense Fronteres i Aliança contra la pobresa energètica.

El Consistori rubinenc ha estat convidat a aquest fòrum per explicar el cas d’èxit en la implementació del protocol de comptadors socials d’aigua.

Deja una respuesta