En este momento estás viendo Rubí començarà a inspeccionar pisos buits al 2022

Rubí començarà a inspeccionar pisos buits al 2022

Aquest estiu s’ha aprovat de forma definitiva el reglament del Registre Municipal d’Habitatges Buits, una eina que permetrà posar a disposició de la ciutadania més pisos de lloguer i incrementar l’IBI dels propietaris que no els posin a disposició de la ciutadania, la majoria grans tenidors.  Les inspeccions començaran l’any vinent.

El registre és un a eina bàsica per poder aplicar polítiques d’habitatge actives en els pisos desocupats, conèixer els pisos que estan ocupats per famílies vulnerables i que necessiten una solució habitacional i cobrar un recàrrec d’IBI a grans tenidors.

Quans pisos buits hi ha a Rubí?

Al 2020, la diagnosi per elaborar el pla d’habitatge recollia la xifra de 3.000 habitatges a on no hi ha ningú empadronat però en realitat es pensava que la xifra real era de 1.500. Aquesta diferència s’explica perquè alguns habitants no estan empadronats, són segones residències o tenen un ús comercial, entre altres raons. Per contra, es calcula que hi ha 850 habitatges ocupats. El 80% pertanyen a grans tenidors i la majoria estan ocupats per famílies, el 64%.

El consistori pretén començar al 2022 a fer una inspecció per acotar al màxim aquesta xifra i conèixer la situació real d’aquests immobles. El reglament que ara s’ha aprovat ho permetrà.

Les ordenances fiscals ja establien un recàrrec de l’IBI per a pisos buits sense justificació. Penalitzar la desocupació pretén incentivar la seva posada en el mercat immobiliari que contribuiria a baixar els preus i a donar una alternativa habitacional a molts rubinencs que tenen greus problemes per trobar pis. A més i donat que es calcula que el 80% dels pisos desocupats són de grans tenidors, aquesta penalització també podria representar una entrada d’ingressos per al consistori.

Amb tot, Garcia ha afirmat que aquest no és l’objectiu últim d’aquest projecte. A més, la regidora d’habitatge ha a assegurat que cal tenir totes les garanties jurídiques per poder tirar endavant aquest procediment sense que una sentència judicial ho pugui tirar enrere.

Com s’inscriuran els habitatges buits al registre?

Segons la llei 18/2007 de dret a l’habitatge, s’entén per  habitatge buit aquell que roman desocupat més de dos anys sense causa justificada. Per declarar formalment que un pis és desocupat cal seguir el procediment del programa d’inspecció de pisos buits de Rubí o han d’estar inscrits al registre de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

El registre té 3 seccions: habitatge buits durant més de dos anys que poden ser objecte de recàrrec de l’IBI, habitatges ocupats sense títol habilitant i habitatges buits per causa justificada. S’entén que està justificada la desocupació d’un immoble per trasllat per raons laborals, per raons de dependència, perquè necessita ser rehabilitat o perquè és una herència, entre d’altres.

Per tal d’incloure un habitatge en el registre cal fer un acte d’incoació i notificar-ho al propietari. Es donen 15 dies per formular al·legacions. Transcorregut aquest temps s’emet un dictamen i el pis passa a formar part del llistat de pisos buits o no.

El registre recull dades de l’ ubicació del pis, referència cadastral, superfícies, si consta o no de cèl·lula d’habitabilitat i si està en condicions de ser habitable.

Font

Deja una respuesta