En este momento estás viendo Es millora l’accessibilitat a quatre parades de l’autobús urbà de la ciutat i es renova la xarxa d’aigua potable del carrer del Roser

Es millora l’accessibilitat a quatre parades de l’autobús urbà de la ciutat i es renova la xarxa d’aigua potable del carrer del Roser

El servei de Mobilitat de l’Ajuntament ha impulsat la instal·lació de quatre marquesines i de dues plataformes a quatre parades d’autobús de la ciutat. L’actuació, que té per objectiu millorar l’accessibilitat, ja està completament executada.

Les marquesines s’han ubicat a les següents parades ─a les dues últimes també s’hi han disposat plataformes─:

  • Parada Dr. Ferran, situada al passeig de Les Torres, 64 (línies 2, 4 i 5)
  • Parada Agricultura, emplaçada a l’avinguda de l’Estatut, 41 (línia 4)
  • Parada Rodalies Renfe, ubicada al passeig de Les Torres, 112 (línia 2)
  • Parada Països Catalans, al carrer del Doctor Ferran, 22 (línies 4 i 5)

Les parades han continuat en servei durant l’execució dels treballs.

El Consistori està treballant per fer de Rubí una ciutat plenament accessible. «Recentment hem aprovat els apartats dedicats a la via pública i als edificis municipals del Pla d’accessibilitat de Rubí, fet que suposa el compromís d’aquest govern de vetllar per l’accessibilitat al municipi i de treballar per assolir la progressiva transformació de la ciutat en accessible«, ha explicat el regidor de Mobilitat i Accessibilitat, Rafael Güeto Ortiz.

Les marquesines protegeixen les persones usuàries del servei d’autobús urbà de les inclemències meteorològiques i possibiliten que puguin seure mentre esperen l’arribada del comboi. Pel que fa a les plataformes, són un element urbà necessari en aquelles parades de transport públic que presenten dificultats a l’hora de pujar i baixar del bus, ja sigui perquè la vorera és estreta o perquè la parada està ubicada al carril de circulació adossat a la vorera ocupada per aparcament de vehicles. Amb la construcció de plataformes, s’evita la maniobra de l’autobús per apropar-se a la vorera, millorant la rapidesa i la seguretat d’entrada i sortida dels viatgers.

L’Ajuntament renova la xarxa d’aigua potable del carrer del Roser

Aquest dimarts han començat les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer del Roser, en el tram comprès entre l’avinguda de les Flors i l’avinguda de Can Fatjó. La durada total de l’actuació serà d’unes tres setmanes i no es preveuen talls de trànsit. L’objectiu dels treballs és substituir la xarxa existent de fibrociment, que està envellida i, conseqüentment, provocava avaries freqüents.

Les obres consistiran en la instal·lació de 90 metres de noves canonades de fosa a la vorera nord del mateix diàmetre que les existents. També es col·locaran tres noves vàlvules de seccionament.

Per realitzar aquests treballs no serà necessari tallar el trànsit de vehicles, tot i que caldrà eliminar algunes places d‘estacionament existents de forma temporal.

Les obres formen part del Pla d’inversions del servei del Cicle de l’aigua 2020-2021 i compten amb un pressupost de 44.902,83 euros (sense IVA).

Deja una respuesta