En este momento estás viendo L’Ajuntament destina 115.000 euros a renovar el parc de la Pau i la Natura

L’Ajuntament destina 115.000 euros a renovar el parc de la Pau i la Natura

L’Ajuntament de Rubí ha dut a terme una àmplia renovació del parc de la Pau i la Natura. Una de les actuacions que s’han executat, emmarcada en el Pla d’arbrat 2021-2022, ha consistit en la plantació de 77 nous exemplars. Paral·lelament, s’han realitzat treballs per millorar la zona d’esbarjo per a gossos, s’ha incrementat i optimitzat l’enllumenat de tot aquest àmbit i s’ha pintat la pista esportiva. “Amb aquestes millores volem animar a la ciutadania a gaudir d’aquest parc com es mereix. És un espai molt bonic, connecta amb el Torrents dels Alous i el Parc de Ca n’Oriol i permet un passeig, curt o llarg per la ciutat, de verd a verd sense entrar a la trama urbana. Esperem que la ciutadania gaudeixi molt de les millores que hi hem fet”, ha explicat l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez.

El parc de la Pau i la Natura està articulat sobre unes plantacions d’àlbers (Populus nigra italica) organitzades en una malla ortogonal. Des que es va construir, el parc ha anat perdent patrimoni arbrat i, tot i que s’han fet diverses reposicions, havien quedat alguns espais buits. El carril bici de sauló que creua l’espai en diagonal presentava algunes deficiències als extrems. Per exemple, a la banda del c. Marconi, l’entrada al parc estava parcialment tapada per unes places d’aparcament irregulars ─però consolidades─ sobre el sauló, que obstruïen aquest punt de cruïlla i de recorregut de vianants i ciclistes. A l’altre extrem, al c. Edison, l’arribada del camí en pendent al pas de vianants generava erosions i una circulació incòmoda per a les persones usuàries, especialment els dies de pluja, a més d’una indefinició dels límits de la zona trepitjable. El camí de sauló no disposava de cuneta de recollida d’aigua ni de vorada física, de forma que el límit entre la gespa i el sauló no estava clarament definit.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha plantejat una important plantació d’arbres, així com actuacions al camí.

 

Prop d’una vuitantena de nous arbres

Concretament, s’han ubicat 77 noves unitats d’arbres en aquesta zona. Fins ara, al parc hi havia plantada la Populus nigra italica, una espècie de ràpid desenvolupament i elegància geomètrica, però que envelleix ràpidament i que en perdre la guia, perd bellesa. A més, el parc resultava un xic monòton amb un sol tipus d’arbrat dominant. És per tot això que s’han plantat aquestes 77 unitats noves respectant la geometria del parc i reemplaçants els espais buits. Al voltant del parc infantil s’ha col·locat arbrat d’ombra, amb l’objectiu de fer més còmode aquest espai a l’estiu. “El verd urbà és una font de salut per a la ciutadania, genera ombra a l’estiu i ens proporciona espais per passejar i gaudir de la ciutat”, ha dit l’alcaldessa.

Entre les espècies que s’han plantat destaquen les koelreutèries i els salzes, que apareixen d’un extrem a l’altre, barrejats amb els pollancres existents; així com aurons, morera de paper, freixes, plàtans i sòfores, que estan concentrats cadascun en una zona del parc, també combinats amb els pollancres existents.

Pel que fa a les actuacions al camí, cal tenir en compte que la pendent entre el tram de la pista de bàsquet i el pas de vianants del carrer d’Edison no era adequada per un sender de sauló. Per aquest motiu, s’ha construït una rampa de formigó sobre una base de tot-ú. Aquesta rampa ha permès ordenar els accessos de la cantonada del parc en direcció a la zona de jocs infantils i el camí de sauló, a més de facilitar la pujada i delimitar la zona de pas de forma diferenciada al prat d’herba existent.

Els treballs els ha executat l’empresa Natural i Art Jardiners, S.L. per un import de 45.000 euros.

El regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, ha assenyalat que el nou arbrat del parc se suma a noves plantacions a tota la ciutat: “Aquests 77 arbres se sumen als 140 que estan a punt de posar-se a la trama viària, als més de 30 de Ca n’Oriol, als més de 40 que s’han posat a patis d’escoles, als més de 80 del Parc de Sant Muç … és un esforç i una alegria que això sigui realitat. Parlem de prop de 400 arbres que hauran arribat aquesta tardor. I els que arribaran”.

Una actuació global

A banda de l’arbrat, el Consistori també ha arranjat la pista esportiva, que es va pintar fa uns mesos.

Paral·lelament, s’ha adequat la zona d’esbarjo per a gossos: s’ha instal·lat una font fora del recinte (6.200 euros), així com nous bancs (1.700 euros), i s’han plantat dos exemplars de Koelreuteries paniculata.

I, per últim, s’ha optimitzat la il·luminació de la zona. A la pista, s’han col·locat 4 columnes de 10 metres d’alçada amb 2 projectors led a cada columna de 500 W cadascun. Aquest nou enllumenat disposa de telegestió per controlar l’encesa i l’apagada en funció de l’ús de l’espai. En el cas de la zona d’esbarjo per a gossos, s’han instal·lat 2 columnes de 10 metres d’alçada amb 2 projectors led a cada columna de 80 W cadascun. I al camí, s’han disposat 7 columnes de 5 metres d’alçada i llumeneres led de 50 W de potència, així com una llumenera led en una columna ja existent. Aquesta actuació, que ha permès instal·lar 4,72 kWh, ha tingut un cost de 61.900 euros.

Deja una respuesta