En este momento estás viendo L’Ajuntament obre una consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

L’Ajuntament obre una consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

L’Ajuntament vol impulsar una ordenança que reguli el soroll i les vibracions. El document tindrà per objecte concretar els instruments jurídics i tècnics necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania vers la contaminació acústica, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

El soroll incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. Per aquest motiu, causa preocupació a la ciutadania i es considera un agent contaminant més, des que així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.

Hi ha una àmplia legislació estatal i autonòmica sobre el soroll, però resulta insuficient en l’aplicació local quan s’han de solucionar les problemàtiques derivades de les relacions de veïnat, el comportament ciutadà, activitats de caràcter públic o privat, instal·lacions, maquinària, projectes de construcció, etc. que generen molèsties per sorolls o vibracions.

A Rubí es recullen cinc tipus de queixes per soroll: sorolls per activitats i actes, sorolls produïts per animals, sorolls entre veïns, sorolls a la via pública i altres tipus de sorolls. Durant els darrers tres anys, s’ha registrat una mitjana de 1.865 queixes per soroll, de les quals només el 6% han acabat en denúncia. D’una banda, perquè resulta difícil constatar les infraccions per soroll (per exemple, perquè no es localitza la font) i, de l’altra, per una manca d’instruments reguladors municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica.

En aquest sentit, l’ordenança que es proposa ha de concretar els instruments jurídics i tècnics necessaris per donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania en relació a la contaminació acústica. «El soroll és un factor de qualitat ambiental crític a les ciutats. És per això que a Rubí ens dotarem d’un instrument específic pel seu control i regulació«, ha explicat el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz.

 

Objectius de l’ordenança

L’Ordenança tindrà per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. Restaran sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà o activitat de caràcter públic o privat, d’acord amb el que estableixi la norma, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions.

La normativa es complementarà amb alternatives no regulatòries, com ara campanyes informatives i de sensibilització ambiental o actuacions per part de les agents pel civisme i el Servei de Mediació.

 

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Rubí habilita una consulta prèvia a través de la plataforma Participa Rubí per tal de crear un espai d’interlocució entre la ciutadania i l’administració perquè els rubinencs i rubinenques puguin aportar les seves opinions, necessitats, propostes i expectatives per tal de disposar d’uns valors compartits per a totes les persones amb l’objecte de millorar la qualitat acústica del municipi.

Aquest espai de consulta s’habilita prèviament a l’elaboració de l’ordenança, amb la finalitat de recavar, durant el termini de 15 dies hàbils, l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per la norma.

Deja una respuesta