En este momento estás viendo S’obren a consulta pública les bases reguladores de les noves subvencions per a la reforma i condicionament d’habitatges destinats a lloguer social

S’obren a consulta pública les bases reguladores de les noves subvencions per a la reforma i condicionament d’habitatges destinats a lloguer social

L’Ajuntament de Rubí treballa en una nova línia de subvencions econòmiques per a l’execució d’obres de reforma i condicionament d’habitatges inclosos en la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. L’objectiu d’aquests ajuts és incentivar les persones propietàries d’immobles buits perquè els arrendin a preus assequibles, tal com proposa el Pla local d’habitatge 2021-2027.

La Borsa de Mediació per al Lloguer Social és un servei que es presta des de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament. La seva finalitat és incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer a la ciutat, tot proporcionant seguretat a les persones propietàries i uns preus més assequibles per a les llogateres. Entre els avantatges que ofereix a les persones titulars dels immobles, hi ha la garantia de cobrament de rendes mitjançant l’Avalloguer, la gestió del contracte i la tramitació de la documentació necessària, l’assessoria jurídica i la mediació amb la persona llogatera.

En els darrers anys, s’ha detectat una caiguda del nombre de contractes de lloguer de pisos a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, que s’explica principalment per l’augment continuat de preus en el mercat lliure. Davant d’aquesta tendència, el Pla local d’habitatge 2021-2027 assenyala la necessitat d’implementar canvis i noves mesures incentivadores que permetin recuperar i ampliar el nombre d’habitatges que s’incorporen a la borsa. “L’any passat, ja vam introduir una bonificació del 60% en la quota de l’IBI per a les persones que arrendessin un habitatge buit a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. Amb aquesta nova línia de subvencions, sumem incentius per a aquells propietaris i propietàries que vulguin reformar el seu pis i incorporar-lo a la borsa municipal”, ha explicat la regidora d’Habitatge, Ànnia García Moreno.

L’Ajuntament ha habilitat una consulta pública a través de la plataforma Participa Rubí per tal que la ciutadania pugui fer propostes amb vista a l’elaboració de les bases reguladores de les noves subvencions. Aquest espai de participació en línia estarà obert fins al 9 de març. Les persones que vulguin fer aportacions al procés també tindran la possibilitat de fer-ho via instància, indicant clarament la consulta a la qual estan vinculades.

Font

Deja una respuesta