En este momento estás viendo L’Ajuntament està executant el projecte de plantació d’arbrat al casc urbà, que contempla la col·locació de 140 exemplars

L’Ajuntament està executant el projecte de plantació d’arbrat al casc urbà, que contempla la col·locació de 140 exemplars

Rubí compta amb una sèrie d’espais verds i carrers arbrats repartits per tot el municipi que, com és lògic, amb el pas del temps van tenint baixes. En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet una revisió de l’estat d’alguns d’aquests espais i n’ha programat les reposicions necessàries per a mantenir el patrimoni arbrat de la ciutat. Les actuacions del Pla d’arbrat 2022 s’emmarquen dins el Pla d’acció del Pla Director de Verd Urbà.

Un cop identificades les actuacions prioritàries per part dels serveis tècnics municipals, s’ha visitat cadascun dels àmbits i s’ha recollit sobre el terreny l’abast de les baixes i la seva ubicació.

Algunes de les posicions dels arbres morts són en parterre o zona verda oberta, però la majoria són arbres viaris en escossell. Alguns estaven encara dempeus, amb tota la seva estructura. A la majoria ja se’ls ha enretirat la part aèria i s’ha deixat la soca, i en alguns casos ja s’ha procedit a l’arrabassament de la soca.

En el marc d’aquest projecte, que no serà l’únic que s’executarà aquest any, s’ha previst la plantació de 140 nous exemplars, entre els quals figuren Acer campestre (auró blanc), Carpinus betula ‘Fastigiata’ (carpí), Celtis australis (lledoner), Corylus colurna (avellaner de llevant), Koelreuteria paniculata ‘Fastigiata’ (sapinde de la Xina), Melia azedrach (mèlia), Pinus pinea (pi pinyer), Pirus calleriana (perera de flor) i Washingtonia robusta (filifera).

Els treballs realitzats fins ara han consistit a arrabassar un centenar de soques repartides pel municipi, des del barri del Segle XXI fins a la zona de l’estació, La Serreta o Can Ximelis. També s’ha procedit a retirar una trentena d’arbres morts de diferents espais, com el barri del Segle XXI, l’avinguda de Barcelona, Ca n’Oriol, La Serreta i Les Torres.

Fa uns dies es van recollir al viver els primers exemplars, que s’han plantat al c. Joaquim Blume, a Ca n’Oriol, a la pl. Onze de Setembre, a la pl. Miguel Hernandez, al c. Terrassa, al sector Z, a la zona de l’estació, a Can Ximelis i al c. Mare de Déu de Fàtima. Tots els arbres ja han rebut un primer reg i s’ha col·locat el triturat de poda.

Aquesta setmana és previst actuar a l’av. Estatut, al c. Aneto, a l’av. Pep Ventura i a la pl. Miguel Hernández.

El pressupost de l’actuació és de 58.986,19 euros.

Font

Deja una respuesta