En este momento estás viendo Ja està en vigor la prohibició d’encendre foc en terreny forestal

Ja està en vigor la prohibició d’encendre foc en terreny forestal

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre està prohibit fer foc en terreny forestal. Tot i les pluges dels últims dies, els índexs de sequera continuen molt alts per aquesta época.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

De manera extraordinària, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal, cal demanar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Actuacions de prevenció d’incendis
L’Associació RUCA (Associació de Propietaris Agro-Forestals de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell) ha gestionat 5 parcel·les privades de Can Roig, aquest hivern. Això és fruit del conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’aquests quatre municipis i la Diputació de Barcelona. Aquests treballs han rebaixat la biomassa forestal per reduir el risc.

El servei de Sostenibilitat i Medi de l’Ajuntament de Rubí ha fet d’intermediari entre els propietaris forestals i l’entitat per tal que formin part del projecte i es puguin beneficiar de les subvencions que ofereix l’Oficina de Prevenció d’Incendis. Alhora, aquesta actuació representa un benefici pel municipi, ja que s’augmenta la prevenció i, conseqüentment, es redueix el risc d’incendi.

Altres tasques que s’han dut a terme són els treballs d’aclarida de millora per reduir-ne la densitat També s’han podat els arbres per trencar la continuïtat vertical entre el sotabosc i les capçades del arbres per evitar que un incendi de sotabosc pugui esdevenir un incendi de capçades.

A banda, s’ha fet una selecció de tanys ─els brots que surten a la soca d’un arbre─. Es prioritzarà deixar alzines enfront dels pins, ja que es tracta d’una espècie més resilent enfront de pertorbacions externes i de caràcter menys piròfit.

Per últim, es retiraran o es trossejaran els peus tallats, en funció del seu diàmetre.

Font

Deja una respuesta