En este momento estás viendo L’Ajuntament està redactant l’ordenança que regularà el soroll i les vibracions a la ciutat

L’Ajuntament està redactant l’ordenança que regularà el soroll i les vibracions a la ciutat

L’Ajuntament està treballant una ordenança que regularà el soroll i les vibracions. El document tindrà per objecte concretar els instruments jurídics i tècnics necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania vers la contaminació acústica, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

El soroll incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. Per aquest motiu, causa preocupació a la ciutadania i es considera un agent contaminant més, des que així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.

Hi ha una àmplia legislació estatal i autonòmica sobre el soroll, però resulta insuficient en l’aplicació local quan s’han de solucionar les problemàtiques derivades de les relacions de veïnat, el comportament ciutadà, activitats de caràcter públic o privat, instal·lacions, maquinària, projectes de construcció, etc. que generen molèsties per sorolls o vibracions.

A Rubí es recullen cinc tipus de queixes per soroll: sorolls per activitats i actes, sorolls produïts per animals, sorolls entre veïns, sorolls a la via pública i altres tipus de sorolls. La nova ordenança ha de concretar els instruments jurídics i tècnics necessaris per donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania en relació a la contaminació acústica. A més, l’ordenança recollirà un articulat específic per a la regulació de l’ús de pirotècnia. Es dona així compliment a la moció aprovada al Ple municipal sobre aquesta qüestió, situació que cal atendre per l’afectació que provoca tant a animals com a persones d’especial sensibilitat.

L’ordenança, que es va obrir a consulta pública prèvia al febrer, tindrà per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. Restaran sotmesos a l’ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà o activitat de caràcter públic o privat, d’acord amb el que estableixi la norma, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions.

 

Setmana sense soroll

Del 25 d’abril a l’1 de maig, a Catalunya se celebra la Setmana sense soroll, que impulsen la Generalitat i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Amb aquesta acció es promouen mesures i iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica, com ara la difusió, sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control. I, a la vegada, s’impulsa la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria.

Amb el lema Abaixem el volum, la Setmana sense soroll 2022 té com a objectiu posar en valor totes aquelles mesures permanents, actuacions i accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

L’Ajuntament de Rubí s’ha adherit a aquesta iniciativa, conscients que “el soroll és un factor de qualitat ambiental crític a les ciutats, motiu pel qual a Rubí ens dotarem d’un instrument específic pel seu control i regulació«, segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz.

Deja una respuesta