En este momento estás viendo MOCIÓ SOBRE TRANSICIÓ ENERGÈTICA DELS CENTRES EDUCATIUS EQUIP DE GOVERN (PSC – EN COMÚ PODEM)

MOCIÓ SOBRE TRANSICIÓ ENERGÈTICA DELS CENTRES EDUCATIUS EQUIP DE GOVERN (PSC – EN COMÚ PODEM)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa temps que hem pres consciència de la situació de crisi climàtica, provocada en bona mesura pels gasos d’efecte hivernacle producte de la combustió de combustibles fòssils. Aquesta situació, per sí mateix fa imprescindible la transició energètica a fonts renovables. Unit a això ens trobem a la fase final d’un model energètic també per motius d’esgotament i d’inviabilitat econòmica. Tot plegat ho ha fet especialment palès la crisi energètica dels últims mesos, agreujada per la guerra d’invasió d’Ucraïna per part de Rússia amb la conseqüent pujada de preus energètics, està tenint una forta incidència en l’economia i per extensió en la ciutadania, fent més necessari que mai accelerar la implantació del nou model energètic renovable.

Les directives europees d’energia i la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, entre altres normatives, defineixen les dues línies principals per impulsar la Transició energètica renovable: l’estalvi i eficiència energètica i la implantació de renovables distribuïdes.

L’any 2019 l’Institut Català d’Energia va elaborar el document Prospectiva energètica de Catalunya horitzó 2050 i transició energètica de Catalunya, que fa una clara aposta per l’estalvi i l’eficiència energètica amb sistemes de gestió i transformació de l’energia.

Recentment, la comunitat científica està investigant com els sistemes dels edificis poden proporcionar flexibilitat energètica al sistema, mitjançant la utilització d’algoritmes i sistemes intel·ligents de control avançat per a sistemes de calefacció, refrigeració i ACS.

Fa poques setmanes, el Govern de Catalunya anunciava l’estratègia d’impuls d’Energies Renovables que es marca com a objectiu per al 2030 multiplicar per 10 l’energia procedent de plaques fotovoltaiques en sostre.

Creiem que per fer realitat els plans d’eficiència energètica i d’instal·lacions de renovables en edificis per a autoconsum, l’administració de la Generalitat i els ens locals han de ser els exemples i models a seguir per la ciutadania. Per això, la Generalitat s’ha de comprometre a ser una administració on tots els seus edificis siguin de consum energètic quasi zero abans de 2030. Actualment tenim a Catalunya 1.131 centres educatius de secundària, 3.941 d’infantil i/o primària, 187 centres d’educació d’adults, 250 centres d’educació musical, 64 de dansa, 45 centres d’ensenyament d’idiomes, 45 més d’esports, 50 espais de formació de disseny i 12 espais educatius més de diferents disciplines. En total 5.725 edificis o equipaments educatius susceptibles de rehabilitar-se energèticament i incorporar energies renovables, en especial la fotovoltaica.

A Catalunya ens acostem ja als 1.000 centres educatius amb el distintiu d’escola verda que volen innovar, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives amb la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

A Rubí ho tenim molt, clar, l’aposta per un model de transició energètica és clara tal i com marca el recentment aprovat Pla Director Rubí Brilla 2030. També és una aposta consolidada la implicació dels centres docents en aquesta transició energètica basada en l’eficiència i l’estalvi com a components bàsiques, el desplegament del programa 50/50 a escoles ens avala i converteix en referència en aquest sentit.

 

Com ajuntament apostem, amb un projecte propi, per cobrir els sostres de les nostres escoles de primària amb instal·lacions fotovoltaiques que ens permetin auto-consumir energia verda. Aquest projecte serà part de l’aposta per aprofitar tot el sostre públic possible com a font de producció d’energia, contribuint així no només a la transició energètica sinó a l’estalvi de diners públics amb projectes de ràpida amortització.

Per competències, podem ferles actuacions als dotze centres de primària públics de Rubí i entenem que la Generalitat, com a administració també competent hauria de contribuir per una banda a les actuacions als centres de primària i assumir projectes equivalents als cinc centres de secundària de la ciutat.

Tant per l’estratègia de promoció de la fotovoltaica en sostre, com per la llarga tradició i conveniència d’incorporar els valors de sostenibilitat als espais educatius, i aprofitant la disponibilitat de sostre en els diferents equipaments educatius de Catalunya, considerem que és del tot necessari impulsar plans i programes d’acció per implantar la Transició energètica i, a la vegada, reduir la despesa energètica d’aquests centres. Aquests plans han de finançar la implantació de mesures d’eficiència energètica i la instal·lació d’equips fotovoltaics per generar i autoconsumir aquesta energia.

MOCIÓ

Per tot això, es grups del Partit dels Socialistes de Catalunya i el de En Comú Podem Rubí presenten per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els ACORDS següents:

  1. Instar a la Generalitat a executar un programa d’auditories energètiques al llarg del proper curs acadèmic a tots els centres educatius de secundària de Rubí per tenir la informació sobre els consums, i proposi mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent-hi la capacitat fotovoltaica en
  2. Proposar la inclusió en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya fins al 2030, una partida amb dotació pressupostària suficient per fer convocatòries d’ajuts pels ens locals amb l’objectiu de fer actuacions de rehabilitació per l’eficiència energètica i instal·lacions fotovoltaiques en els equipaments
  3. Instar a la Generalitat a incloure el vector energètic com a criteri de base en el disseny de nous projectes constructius i fem aquí esment específic del corresponent a l’Escola del Bosc
  4. Dissenyar i executar un Pla d’Eficiència Energètica i d’Instal·lacions Fotovoltaiques per Autoconsum en tots els centres educatius de secundària, finançat parcialment amb els estalvis de la factura de consum energètic dels propis

Deja una respuesta