En este momento estás viendo El Ple municipal votarà diversos tràmits per avançar en la realització de projectes de ciutat

El Ple municipal votarà diversos tràmits per avançar en la realització de projectes de ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Rubí encetarà el curs polític el proper dilluns 5 de setembre amb la sessió ordinària corresponent al mes d’agost. L’ordre del dia preveu tot un seguit de tràmits econòmics i urbanístics indispensables per avançar en l’execució de projectes de ciutat.

Una de les qüestions que es portaran a aprovació serà una modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit per fer front a les despeses de construcció de l’estadi del C. F. 25 de Setembre, que s’han incrementat com a conseqüència del context econòmic mundial. “Aquest Ajuntament s’adapta. El que portem a Ple és una modificació pressupostària per fer possible aquest projecte, que és bo per a tota la ciutat i per al món esportiu, però especialment per al barri i la seva comunitat, ja que farà realitat un espai social molt necessari”, ha explicat Moisés Rodríguez Cantón, primer tinent d’Alcaldia i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).

El Ple municipal votarà una altra modificació pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions que, entre d’altres actuacions, permetrà l’execució d’un dels projectes proposats pel Consell d’Infants i Adolescents de Rubí en el marc dels Pressupostos participatius 2021: l’adequació de la part final del Torrent de les Abelles per al lleure i l’esport. Andrés Medrano Muñoz, portaveu del grup municipal d’En Comú Podem (ECP), ha detallat que “aprofitarem per lligar aquesta actuació amb la que que vam anunciar al juliol a la part més propera a Can Fatjó, i així crear un continu des del barri fins a la part baixa de Cova Solera que sigui adequat per al passeig, el lleure i l’activitat esportiva, i que enllaçarà equipaments futurs”.

Un altre dels tràmits inclosos a l’ordre del dia del Ple del mes d’agost és la verificació i conformitat del Text refós de la modificació del Pla General d’Ordenació en l’entorn del Pla Parcial de Can Solà. Es tracta d’una adaptació del planejament vigent que afecta un vial de la zona i que permetrà resoldre un problema històric del veïnat, que no podia fer determinades actuacions a les seves parcel·les per les incongruències entre el Pla Parcial i els habitatges. Medrano ha explicat que “és un problema que no podia esperar a la modificació del POUM. La celebració d’aquesta sessió plenària permetrà trametre el text a temps a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona«.

També passaran pel Ple dos requeriments de documentació als adjudicataris del lots urbanístic i ambiental del contracte per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), amb l’objectiu de verificar que reuneixen tots els requisits i poder donar inici al procés en aquest mandat, tal com s’havia compromès el govern municipal.

En un àmbit més social, el Ple votarà la designació, a proposta del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí, de les persones que representaran la ciutat a l’Assembla General del Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental: Miquel Raso Serrano, president del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí; Rafael Rusiñol Regí, president de l’Associació de Gent Gran de Rubí i el seu Entorn; i com a suplent, Rosa Maria Andrés Rami, presidenta de l’Aula d’Extensió Universitària de Rubí. El Consell de la Gent Gran comarcal es constituirà properament com a òrgan de consulta i participació d’entitats i associacions, un cop aprovat definitivament el seu reglament. El regidor Moisés Rodríguez Cantón n’ha destacat la importància: “La gent gran ens aporta moltíssim, vol dir coses i l’hem d’escoltar. Aquest òrgan de participació per a nosaltres és vital”.

Durant el repàs als principals punts del Ple del mes d’agost, els portaveus del PSC i d’ECP també han destacat la ratificació del Decret d’Alcaldia pel canvi de dedicació del regidor Víctor García Correas, que pasarà a tenir una dedicació parcial per poder tornar a exercir la professió de docent.

Segons els representants de l’equip de govern, aquest que comença serà un curs polític intens, condicionat pel context econòmic global, on caldrà actuar per minimitzar l’impacte d’aquesta situació sobre la ciutadania.

Deja una respuesta