En este momento estás viendo Propostes de Resolució:

Propostes de Resolució:

1. Sanitat. Construcció d’hospital de referència

El Parlament de Catalunya, fa seva la petició del conjunt dels regidors i regidores del Ple
Municipal de la ciutat de Rubí (PSC Rubí, ERC Rubí, C’s Rubí, ECPR, VR i AUP) i
insten al Govern de la Generalitat la necessitat de la construcció d’un hospital de
referència ubicat als terrenys cedits a tal efecte par part del nostre municipi. Un nou servei
que ha de servir de referència hospitalària pública de primera instància al conjunt de la
població dels municipis de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal.
És per això que ho traslladem als nostres grups parlamentaris respectius per tal que elevin
de manera conjunta la petició unànime de la ciutat de Rubí. La defensa de la sanitat
pública ens apel·la a totes, i hem de tenir un posicionament clar i sense fissures a totes les
institucions.

2. Mobilitat. Construcció de segona estació de Ferrocarrils a Rubí

El Parlament de Catalunya, fa seva la petició del conjunt dels regidors i regidores del Ple
Municipal de la ciutat de Rubí (PSC Rubí, ERC Rubí, C’s Rubí, ECPR, VR i AUP)
reclamem la construcció d’una segona estació de Ferrocarrils de la Generalitat a la línia
del Vallés dins del nostre terme municipal. Estació que ha de servir per donar un servei
suficient complementant l’estació ja existent que figura com la de més usuaris de la
comarca en hora punta.
El govern, qualsevol nivell de govern (municipal, autonòmic o estatal) ha de treballar pel
futur, i ja fa massa temps que reclamem, com a ciutat, aquesta infraestructura. És per això
que ho traslladem als nostres grups parlamentaris respectius per tal que elevin de manera
conjunta la petició unànime de la ciutat de Rubí.

3. Medi Ambient. No a l’extractiva de Can Riquer

El Parlament de Catalunya, fa seva la petició del conjunt dels regidors i regidores del Ple
Municipal de la ciutat de Rubí (PSC Rubí, ERC Rubí, C’s Rubí, ECPR, VR i AUP)
reclamen al Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Acció Climàtica i la
seva Direcció General de Qualitat Ambiental, que faci exercici de les seves funcions de
protecció del medi natural i es considerin els valors ambientals i ecològics de la Serra de
Can Riquer a l’hora d’emetre informe ambiental per l’autorització d’activitats extractives
dins d’aquest paratge.

 

Grup Municipla d’ECPR

Juny, 2022

Deja una respuesta