En este momento estás viendo Comencen les obres de millora del parc de Ca n’Alzamora

Comencen les obres de millora del parc de Ca n’Alzamora

L’Ajuntament ha iniciat aquest dilluns 5 de setembre les obres de millora del parc de Ca n’Alzamora, consistents en l’ampliació i reforma de l’actual zona de jocs infantils. L’actuació va ser una de les propostes ciutadanes més votades a l’edició 2020 dels Pressupostos Participatius.

El parc de Ca n’Alzamora disposa actualment d’una zona de jocs amb tres estructures de fusta malmeses i un tancament perimetral també de fusta igualment deteriorat i parcialment desaparegut. A més, inclou una zona de sauló que presenta deficiències superficials per efecte de l’aigua.

La remodelació projectada per l’Ajuntament consisteix en l’ampliació de la zona de jocs infantils en 188 m² cap a la zona de sauló, amb la instal·lació de cinc noves estructures lúdiques ─una xarxa d’escalada, un balancí, una taula de manipulació de sorra i dos gronxadors─ i l’arranjament i conservació de la torre de fusta existent. Tot aquest espai quedarà delimitat amb una nova tanca de taulons de fusta. A més, es crearà una nova zona de joc amb una tirolina de 20 m, que comptarà amb paviment esmorteïdor. Per executar aquesta ampliació, es farà recréixer el terraplenat, conformant un nou talús plantat amb arbustives.

El projecte també contempla millores en les escorrenties existents a la plataforma de sauló. D’una banda, s’habilitarà una nova cuneta al peu del talús amb el carrer d’Antoni Sedó, que recollirà i reconduirà les aigües abans no arribin al sauló; i de l’altra, es col·locarà una nova capa d’aquest material per eliminar els reguerols.

Dins l’actuació, s’inclou igualment la instal·lació de noves papereres, bancs i cadires, així com la plantació de diversos arbres i arbustives.

Les obres tenen un pressupost de 86.628,33 € + IVA i van a càrrec de Parcs i Jardins Catalunya SL. El termini aproximat d’execució és de quatre mesos.

Deja una respuesta