En este momento estás viendo MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM PER L’ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE BEQUES QUE GARANTEIXI L’ACCÉS UNIVERSAL DELS INFANTS I JOVES A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM PER L’ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE BEQUES QUE GARANTEIXI L’ACCÉS UNIVERSAL DELS INFANTS I JOVES A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM PER L’ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE BEQUES QUE GARANTEIXI L’ACCÉS UNIVERSAL DELS INFANTS I JOVES A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

L’Aliança per l’Educació 360 (de la qual forma part l’Ajuntament de Rubí) ha generat un informe on alerta de les desigualtats en la participació a les activitats extraescolars a Catalunya. Denuncia que 140.000 infants i adolescents a Catalunya no faran cap activitat extraescolar. Xifra que es reparteix de manera diferent/desigual segons l’estrat social al qual pertany l’infant: el 92% dels infants i joves de famílies de nivell socioeconòmic alt fan activitats fora horari escolar i per contra els de nivell baix només el 66%, el que suposa una bretxa percentual de 26.

En concret al Vallès Occidental es recull que fan activitats extraescolars ell 66% dels infants. També es recull que entre les famílies d’un nivell sòcioeconòmic més baix, el principal motiu per no accedir a les extraescolars és que són massa cares.

Aquest informe (d’octubre del 2023) ( https://bit.ly/3SMwMpQ ) fa èmfasi que en un curs poden haver-hi 190 hores d’aprenentatge de més o de menys en funció de si es fan o no aquestes activitats. I ens recorda quant d’important és l’arrelament al país, a la ciutat, al barri per a poder construir una societat cohesionada.

Per a fer front a aquestes desigualtats els experts de l’Aliança 360 reclamen que des de les administracions autonòmica i local s’estableixin polítiques decidides per garantir la igualtat d’oportunitats i d’accés a les activitats extraescolars.

A aquesta diagnosi se suma la reflexió al voltat dels resultats de l’últim informe PISA; que recullen un empitjorament dels resultats acadèmics dels infants a Catalunya. Uns resultats que no s’han de llegir només des del que passa dins de les aules, sinó també com a conseqüència del que passa als espais educatius no lectius o formals: el temps de menjador a les escoles i les pròpies activitats extraescolars.

L’any 2020, l’Ajuntament de Rubí va aprovar una moció, on es demanava una diagnosi sobre l’accés a les activitats extraescolars, així com un increment dels recursos municipals per reforçar i ampliar l’accés de les famílies a les activitats extraescolars del municipi. També es demanava un increment de l’oferta d’activitats del propi ajuntament, a través de l’Escola de Música Municipal o l’Escola d’Art.

 

Per tot l’exposat, el grup municipal d’En Comú Podem Rubí proposa al Ple de Rubí els següents acords:

 

1.- Que es realitzi una diagnosi sobre l’accés a les activitats extraescolars del infants i joves de Rubí i la seva relació amb la situació sòcio econòmica i els resultats acadèmics; i es presenti al Consell Escolar Municipal per tal de procedir a la seva anàlisi col·lectiva.

2.- Que s’estableixi una línia de subvencions amb criteri sòcioeconòmic per garantir l’accés universal a les activitats extraescolars (culturals, esportives, científiques i tecnològiques)  que s’ofereixen a les escoles, instituts i entitats de la ciutat; de manera que cap infant o jove es quedi sense participar per motius econòmics o de mobilitat.

 

 

Deja una respuesta