Com puc participar?

La ciutadania de Rubí

S’han previst que la participació de la ciutadania de Rubí en la redacció del POUM es
faci efectiva a partir d’aquets tres instruments:

1. Qüestionari individual
2. Recorreguts participatius temàtics
3. El Consell Consultiu

Aquests tres instruments de participació formen part dels treballs previs a la presentació de l’Avanç del POUM. Una vegada aquest s’hagi redactat i presentat l’Avanç, s’obriran nous espais de suggeriment i propostes sobre el text presentat.