En este momento estás viendo El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem pregunta a la Generalitat pels criteris sobre l’activitat de Can Balasc

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem pregunta a la Generalitat pels criteris sobre l’activitat de Can Balasc

Ahir dijous 13 de febrer, el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem va entrar a la Mesa del Parlament de Catalunya quatre preguntes en relació a l’abocador de Can Balasc. Les preguntes, dirigides a diferents departaments, se centren en la idoneïtat de permetre aquesta activitat a 700 metres d’una escola, en el criteri per autoritzar un determinat tipus de residus, i en la interlocució entre Generalitat i el municipi.

Les preguntes, que es van registrar a només 24 hores de la manifestació convocada per aquesta tarda en contra de l’abocador, estan dirigides, en primer lloc, al Departament de Territori i Medi Ambient. En concret, el grup parlamentari vol saber si aquest departament “s’ha reunit amb l’ajuntament de Rubí per tractar i buscar una solució òptima per a la ciutadania”.

En un àmbit més tècnic, també s’ha preguntat “a què es deu el canvi de criteri del Departament, d’abocador de residus inerts a abocador per a l’eliminació de residus no perillosos en llocs que no siguin dipòsits controlats”. Aquesta qüestió és una de les més complexes en tot el tràmit, ja que suposa una modificació substancial del projecte d’abocador, sense la tramitació i les condicions que correspondrien.

Per últim, Catalunya en Comú Podem , ha interpel·lat els Departaments de territori i d’Educació sobre la idoneïtat o no “d’autoritzar un abocador de residus no perillosos a 700 metres d’una escola”. En concret, l’escola Rivo Rubeo, que és de les entitats més actives dins la Plataforma Rubí Sense Abocadors al respecte de l’activitat de Can Balasc.

Tot i que la resposta a aquestes preguntes no és immediata, tenen l’objectiu de forçar la Generalitat de Catalunya a ser transparent al respecte dels diferents tràmits i autoritzacions relacionats amb l’abocador. El Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar a finals del 2019 l’autorització ambiental del projecte, una decisió que genera dubtes tant a la Plataforma Rubí Sense Abocadors com al conjunt de la ciutadania.

Deja una respuesta