En este momento estás viendo Al voltant de 1.400 famílies obtenen el nou carnet per fer aportacions a la deixalleria de Cova Solera

Al voltant de 1.400 famílies obtenen el nou carnet per fer aportacions a la deixalleria de Cova Solera

Des de mitjans de gener, l’Ajuntament de Rubí ha posat en marxa un nou sistema d’identificació per fer aportacions a les deixalleries municipals de la ciutat mitjançant un nou carnet digital d’usuari. Aquest substitueix el que hi havia fins ara i que va caducar a finals de desembre de 2019.

Fins al moment han estat al voltant de 1.400 famílies les que han expedit el nou carnet. Per tal d’obtenir-lo, es pot tramitar la propera vegada que s’utilitzi el servei, facilitant l’adreça del domicili i un correu electrònic al personal de deixalleria, que enviarà tant el carnet com les claus d’accés a la plataforma de la deixalleria de Rubí.

En aquesta web, les persones usuàries podran fer el seguiment de les aportacions associades al seu domicili i el corresponent percentatge de reducció a la taxa. Si hi ha diferents persones que conviuen al mateix domicili i que fan ús de la deixalleria per separat, compartiran el carnet, ja que aquest estarà associat a l’habitatge.

Tal com recull l’ordenança fiscal núm. 16, les persones que fan ús de la deixalleria de Cova Solera tenen dret a reduccions a la taxa de residus en funció del nombre de vegades que la visitin, sempre que mostrin el carnet d’usuari associat al seu habitatge. A través de la plataforma web, cada família també podrà conèixer el percentatge de reducció a la taxa que li pertoca segons les aportacions realitzades.

Quins residus permeten obtenir bonificacions?

Només s’aplicaran reduccions a la taxa per les aportacions dels residus que no es poden llençar als contenidors de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica o resta ubicats a la via pública.

Així, s’obtindran bonificacions si es porta oli de cuina i de cotxe; ferros i metalls voluminosos; vidre pla (miralls, finestres…); fibrociment amb amiant (prèvia recollida del kit de prevenció de riscos); electrodomèstics; ferralla; runa; pneumàtics; branques i restes d’esporga; material electrònic gran; vernissos, dissolvents i pintures; roba i calçat; frigorífics i electrodomèstics amb CFC; cartró de gran format, mobles i fusta; i altres residus especials (líquid de frens, anticongelants, biocides, pesticides, productes tòxics…) a la deixalleria de Cova Solera.

Un mínim de 3 aportacions anuals donarà dret a un 3% de reducció de la taxa de residus. Si es realitzen entre 4 i 19 aportacions, s’augmentarà un 1% la bonificació per cada visita. El màxim establert a l’ordenança és una bonificació del 20% per a més de 19 aportacions. Només incrementaran el percentatge de reducció de la taxa les aportacions de residus que es realitzin en diferents dies de l’any, independentment del volum o del nombre dels mateixos.

Deja una respuesta