En este momento estás viendo DECRET D’ALCALDIA PER GARANTIR ELS SERVEIS ESSENCIALS DURANT L’ESTAT D’ALARMA PEL CORONAVIRUS

DECRET D’ALCALDIA PER GARANTIR ELS SERVEIS ESSENCIALS DURANT L’ESTAT D’ALARMA PEL CORONAVIRUS

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, ha signat aquest diumenge un decret en què s’estableixen les mesures preventives, de protecció i organitzatives que aplicarà l’Ajuntament de Rubí en els propers dies amb motiu del coronavirus (COVID-19). La finalitat d’aquestes és protegir la salut del seu personal i del conjunt de la ciutadania, alhora que es garanteix l’adequada prestació dels serveis públics municipals imprescindibles.

El decret estableix amb caràcter general, i en consonància amb el tancament d’equipaments municipals efectiu des del passat dijous 12 de març, que no es dispensarà atenció ciutadana presencial. Sí que es garantirà, però, en aquells casos d’urgència o extrema necessitat un sistema de cites concertades, tal com ja s’havia anunciat en el cas de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

El telèfon de contacte amb l’Ajuntament serà el 935 887 000 en horari de 8 a 15 h, mentre que durant la resta del dia s’atendran emergències a través del telèfon de la Policia Local, el 935 887 092.

El decret fixa serveis mínims per a la realització de tasques d’atenció a la ciutadania en els següents àmbits: Promoció i Dinamització Cultural, Comerç, Mercat Municipal, Finestreta Única Empresarial (FUER), Rubí Forma, centraleta de l’Ajuntament, OAC, notificadors, Serveis Socials, Habitatge, Salut Pública, Educació, Planificació Urbana i Personal. Per part dels següents serveis també hi haurà una mínima presència física al lloc de treball, malgrat no fer tasques d’atenció a la ciutadania: Secretaria, Serveis Centrals, Mobilitat, Cementiri, Alcaldia, Comunicació, Protecció Civil, Relacions Ciutadanes i Font del Ferro.

La Brigada Municipal també haurà d’estar disponible per atendre possibles serveis, tot i que aquests es racionalitzaran per tal de reduir la possibilitat de contagis.

Pel que fa a la Policia Local, mantindrà el seu funcionament habitual i, si la situació ho requerís, serà possible mobilitzar agents d’altres torns.

El decret també concreta els instruments que facilitarà l’Ajuntament a la seva plantilla per poder exercir el teletreball sempre que sigui possible, així com el protocol que s’haurà de seguir en cas que algun empleat o empleada municipal sigui diagnosticat amb COVID-19 o hagi d’estar confinat/da.

Suspensió d’obres
L’Ajuntament també haurà de prendre mesures en matèria de contractació pública i serveis a la ciutadania davant la situació d’emergència actual. Atès que l’estat d’alarma impossibilita executar contractes en les condicions pactades inicialment, la corporació local revisarà tots aquells que n’estiguin afectats per establir, si fos necessària, la seva suspensió.

D’altra banda, el Consistori suspendrà les obres públiques que estiguin en execució durant la vigència de l’estat d’alarma, per tal de contribuir a disminuir l’activitat a la ciutat. De forma excepcional, s’autoritzaran aquelles que puguin ser considerades essencials o la interrupció de les quals pugui generar greus perjudicis.

Deja una respuesta