En este momento estás viendo HOSTALERIA, ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I CONSTRUCCIÓ, SECTORS MÉS AFECTATS PER L’ATURADA ECONÒMICA A RUBÍ

HOSTALERIA, ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I CONSTRUCCIÓ, SECTORS MÉS AFECTATS PER L’ATURADA ECONÒMICA A RUBÍ

L’Ajuntament de Rubí, a través de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE), ha fet una enquesta per avaluar les conseqüències de l’estat d’alarma provocat per la Covid-19 en el teixit empresarial i econòmic de Rubí. Del total de 96 empreses que han respost l’enquesta, gairebé el 67% afirmen que tenen un grau molt elevat d’afectació i un terç preveu el cessament de l’activitat mentre duri l’estat d’alarma. El 66,32% de les empreses enquestades van prendre mesures una vegada es va decretar l’Estat d’Alarma. Els principals canvis implementats per les empreses enquestades són el teletreball, els ERTE i la flexibilització horària. El 39,58% de les empreses enquestades no tenen encara mesures de contingència. Mentre que el 32,29%, sí les tenen i les estan executant.

De mitjana, les empreses amb una plantilla d’11 a 25 treballadors són les que s’han vist més afectades, seguides de les companyies d’entre 500 a 1000 treballadors i les que tenen una plantilla de menys de 5 treballadors. Les organitzacions més petites corresponen, a més, al 47,70% de les empreses enquestades. Totes les empreses que han respost l’enquesta valoren l’impacte del coronavirus amb un valor igual o superior a 7 sobre 10. Per Polígon d’Activitat Econòmica, Ca n’Alzamora, Sant Genís i Carretera de Terrassa són les zones amb més afectació.

Operacions, logística i administració són, segons aquesta enquesta, les àrees de treball que més s’han vist afectades per l’aturada de l’activitat econòmica. Per sectors, la hostaleria, les activitats administratives i serveis auxiliars i la construcció són els sectors més colpejats.

Pla de suport a l’economia local
L’Ajuntament de Rubí dedicarà inicialment gairebé 600.000 euros a finançar un primer paquet de mesures destinades a pal·liar l’afectació econòmica que tindrà l’emergència sanitària amb motiu de la Covid-19. El volum econòmic del pla serà ampliable en funció de la disponibilitat pressupostària. Les accions dirigides a autònoms, comerciants i teixit empresarial s’estructuren en tres àmbits: fiscalitat, dinamització econòmica i ocupació als contractes municipals.

La patronal CECOT considera que l’Ajuntament de Rubí és l’únic de la comarca que ja ha elaborat un pla de xoc en sentit estricte per donar suport a l’economia local.

Notícia

Deja una respuesta