En este momento estás viendo PLA LOCAL DE RESIDUS 2019-2025

PLA LOCAL DE RESIDUS 2019-2025

Des del Model de gestió integral dels residus municipals – Projecte Residu Mínim (aprovat el 2001) o des de la implantació, el 2008, del Model de gestió de les 5 fraccions (actualment en funcionament), hi ha hagut canvis profunds en la gestió de residus i també una evolució del propi municipi, del context econòmic i de les seves característiques.

El Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT 2013-2020), seguint les línies de la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE, passa de l’òptica de gestió de residus a una visió que contempla l’equiparació dels residus a recursos (els residus són una oportunitat).

El Pla Local de Residus Municipals de Rubí (PlrR) pretén ser el full de ruta a seguir per a fer realitat aquesta visió i planificar les estratègies de prevenció, reutilització i gestió de residus que volem aplicar al llarg del camí, entre el 2019 i el 2025, i adequar la gestió dels residus a un nou marc social, tècnic i econòmic.

El Pla local de residus per al període 2019-2025 va comptar amb l’aprovació inicial del Ple de l’Ajuntament de Rubí el 19 de desembre de 2019.

 

Un Pla Local de tothom

Aquest full de ruta ha de reflectir el màxim possible totes les realitats del municipi, per aquest motiu cal tenir en compte totes les mirades sobre la nostra ciutat. Així doncs, la participació de tota la ciutadania és imprescindible per tal de dibuixar el nostre Pla Local de Residus. Amb aquesta fita es proposa un procés de participació ciutadana que contempla:

 • Un qüestionari participatiu obert a la ciutadania.
 • Diversos tallers participatius:
  • Taller amb entitats de Medi Ambient, Taula de la Diversitat, Consell de Cooperació i Consell de Comerç
  • Taller amb les Associacions de Veïns
  • Taller amb el Consell de la Infància i de l’Adolescència
  • Taller amb el Consell de la Gent Gran
  • Taller amb polítics i portaveus

 

Bloc I. Diagnosi

Percentatges de la recollida selectiva a Rubí l’any 2015

Document complert de la diagnosi actual de la ciutat, que inclou les conclusions i línies estratègiques d’acció proposades pel període 2018-2025.

Resum provisional de la contextualització tècnica, econòmica, social i ambiental de la gestió de residus a Rubí en els darrers anys. Inclou conclusions i línies estratègiques d’acció proposades pel període 2018-2025.

Enquestes realitzades per a la diagnosi del Pla Local de Residus 2017-2022.

 

Bloc II. Procés participatiu

Recull dels resultats de les sessions participatives amb els diferents col·lectius de la ciutat.

 

Bloc III. Pla d’acció i seguiment

Percentatges de la recollida selectiva a Rubí l’any 2018

Eixos i línies de treball concretats per assolir els objectius extrets de la diagnosi i del procés participatiu efectuat en els diversos col·lectius de la ciutat.

 

Objectius del Pla Local de Residus de Rubí 2019-2025

Objectius estratègics PRECAT 20 i PREVOC

Objectius estratègics addicionals

 

Si vols saber-ne més…

Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020.

Pla de Gestió dels Residus i Recursos del Vallès Occidental 2016-2020.

Font

Deja una respuesta