En este momento estás viendo L’AJUNTAMENT INICIA EL PROCÉS PER REDACTAR EL PLA LOCAL D’HABITATGE

L’AJUNTAMENT INICIA EL PROCÉS PER REDACTAR EL PLA LOCAL D’HABITATGE

L’Ajuntament de Rubí ha encetat el procés d’elaboració del Pla local d’habitatge, el document on quedaran fixades les propostes i compromisos municipals en aquest àmbit per als propers sis anys. Aquest instrument estratègic vol donar resposta a “un dels temes que més preocupen la ciutadania: l’accés a una vivenda digna en condicions assequibles […], un dret bàsic de qualsevol persona que hem d’intentar acompanyar el màxim possible”, ha manifestat l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la redacció d’un Pla local d’habitatge el passat 5 d’abril de 2018. Com ha destacat la primera edil, disposar d’aquest document és una obligació per als municipis de més de 5.000 habitants, recollida a la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge a Catalunya, però “per sobre de tot, és un compromís que hem posat negre sobre blanc amb l’objectiu de facilitar un habitatge just i digne per a tothom a partir de polítiques actives en matèria d’habitatge social”.

A finals de la passada dècada, la crisi econòmica va destapar l’habitatge com un problema generalitzat i socialment reconegut que va arribar a malmetre, i fins i tot destrossar, el projecte vital de moltes persones. Aquesta situació va condicionar les polítiques municipals en aquest àmbit, que es van haver de centrar en l’emergència habitacional. Segons Ànnia Garcia Moreno, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Habitatge, el pla que es començarà a redactar aviat vol marcar un canvi de paradigma: “Creiem que és imprescindible dissenyar polítiques a mig i llarg termini que abordin l’habitatge des de la perspectiva que és un dret i que ens permetin tenir els recursos perquè, sigui quina sigui la situació, puguem incidir com a administració per possibilitar l’accés a la vivenda”.

L’alcaldessa ha lamentat que, durant el mandat anterior, fos complicat executar polítiques actives en matèria d’habitatge, fins i tot disposant de recursos econòmics. “Ara tenim un compromís ferm […]. Mentrestant, els diferents serveis municipals segueixen treballant cada dia perquè ningú es quedi en una situació de desemparament”, ha conclòs Martínez.

Un pla amb recursos propis
L’equip de govern ha optat per abordar la redacció del Pla local d’habitatge amb recursos tècnics propis, en comptes d’encarregar aquest procés a una consultoria externa. La tasca serà coordinada per un grup redactor, integrat per treballadors i treballadores de diversos serveis municipals, que estarà en contacte continu amb altre personal tècnic i agents externs implicats. La regidora d’Habitatge creu que això permetrà aprofitar l’expertesa de la plantilla municipal i, alhora, “ens facilitarà que, quan aquest pla estigui fet, la seva implementació sigui molt més fàcil perquè […] s’haurà elaborat des dels propis serveis i tots en seran coneixedors”.

El procés de redacció del pla s’iniciarà amb una anàlisi i diagnosi de l’estat de l’habitatge a Rubí que es nodrirà, en bona part, de les dades que ja té l’Ajuntament. A continuació, s’elaborarà un Pla d’acció on quedaran recollits els objectius, les estratègies i les propostes d’actuació. Aquest s’acompanyarà d’una avaluació economicofinancera que assegurarà la viabilitat de les diferents actuacions.

El document haurà de reflectir el resultat d’un procés de participació ciutadana, encara per definir, que permetrà copsar les aportacions del veïnat i d’altres veus d’interès. “Aquest pla s’ha d’obrir a la ciutadania, a partits polítics i a agents implicats en el mercat de l’habitatge”, ha explicat Ànnia Garcia Moreno, qui ha avançat que la Mesa pel Dret a l’Habitatge jugarà un paper clau durant tot el període d’elaboració, fent-ne el seguiment i ajudant a decidir la metodologia de participació.

Abans de donar-lo a conèixer públicament, el procés de redacció del Pla local d’habitatge s’ha presentat recentment a la Mesa pel Dret a l’Habitatge, als grups municipals i al personal implicat de l’Ajuntament.

Font

Deja una respuesta