En este momento estás viendo L’Ajuntament duu a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració de la nova Ordenança de residus

L’Ajuntament duu a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració de la nova Ordenança de residus

L’Ajuntament de Rubí ha obert una consulta pública prèvia a l’elaboració de la nova Ordenança municipal de residus, neteja viària i l’ús eficient de recursos, que promourà la reducció de residus, la reutilització dels recursos i la recollida selectiva, establint drets i obligacions en aquesta matèria tot aplicant el principi de responsabilitat dels productors i posseïdors de residus. Els rubinencs i les rubinenques poden fer les seves aportacions fins al 27 d’octubre mitjançant la plataforma participa.rubi.cat.

La recollida de residus i la neteja viària de la ciutat són serveis essencials que diàriament s’activen per donar resposta a un municipi de gairebé 80.000 habitants. El servei gestiona 34.000 tones anuals de residus i vetlla per la neteja dels 282 km de carrer i dels 211 parcs i jardins de què disposa Rubí.

Per optimitzar aquests serveis i assolir un bon estat de la ciutat és necessària la coordinació i participació de totes les persones i agents que composen el municipi: veïns i veïnes, comerços, empreses, entitats, serveis municipals… Tothom consumeix recursos, genera residus i necessita viure i treballar en una ciutat salubre.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats col·lectives, i per complir amb els objectius de prevenció i reciclatge imposats des de la Unió Europea i previstos al Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), cal que l’Ajuntament es doti d’instruments, com una Ordenança de residus, per promoure’n la seva reducció, la reutilització dels recursos i la recollida selectiva. El Pla Local de Residus 2019-2025, aprovat de forma definitiva pel Ple de l’Ajuntament al juliol, també contempla la redacció i aprovació d’una Ordenança de residus municipals.

La nova normativa serà el mitjà per regular la gestió i prevenció de residus, la neteja viària i l’ús dels recursos per tal de fer front als grans reptes que la ciutat haurà d’afrontar en els propers anys, com ara l’emergència climàtica o la reducció de l’impacte dels residus al medi.

Prèviament a l’elaboració d’aquesta norma, i d’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Consistori ha habilitat un espai de consulta per recavar, durant el termini de 15 dies naturals, l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per l’ordenança. Aquesta consulta prèvia possibilitarà que l’ordenança es pugui enriquir amb les opinions del debat públic, aportant-hi respostes i complicitats, i que aquestes influeixin en les decisions que s’adoptin des de les instàncies municipals.

 

Deja una respuesta