En este momento estás viendo Es canvia l’enllumenat públic d’un tram de la C-1413 per millorar la seguretat i estalviar energia i diners

Es canvia l’enllumenat públic d’un tram de la C-1413 per millorar la seguretat i estalviar energia i diners

Aquesta setmana, el servei de Manteniment de l’Espai Públic substitueix les lluminàries d’un total de 25 columnes de l’enllumenat públic d’un tram de la C-1413a per d’altres de més eficients, tipus LED. Aquest canvi comportarà un estalvi energètic d’uns 16.400 kWh l’any i un estalvi econòmic de prop de 3.000 euros anuals, conjugant sostenibilitat ambiental i econòmica.

L’actuació es realitza al lateral de la C-1413a, entre els punts quilomètrics 9,3 i 10, aproximadament ─entre la rotonda de Cova Solera i la zona propera a l’encreuament amb l’av. Electricitat─.

Els treballs consisteixen a canviar el cablejat interior de les columnes i substituir les lluminàries actuals de vapor de sodi, d’una potència de 250W, per d’altres tipus LED de 80W. El pressupost d’execució d’aquesta actuació és de 14.800 euros.

Font

Deja una respuesta