En este momento estás viendo Les zones d’esbarjo per a gossos es desinfecten amb un producte viricida, bactericida i fungicida

Les zones d’esbarjo per a gossos es desinfecten amb un producte viricida, bactericida i fungicida

L’Ajuntament de Rubí desinfecta les zones d’esbarjo per a gossos amb un producte desinfectant, viricida, bactericida i fungicida des del passat 12 de novembre. L’actuació la duu a terme l’empresa que realitza les tasques de neteja viària de la ciutat, amb una periodicitat quinzenal.

Segons el plec de prescripcions tècniques del contracte de neteja viària, aquesta desinfecció l’ha d’executar un equip específic que s’encarrega de ruixar, amb un producte desodoritzant i inocu per les mascotes, les zones d’esbarjo per a gossos amb tancament.

La prestació d’aquest servei va més enllà d’allò que marca el plec i el producte usat té funcions desinfectants, viricides, bactericides i fungicides. Generalment, aquestes tasques es realitzen a la nit per a una major comoditat a l’hora d’aplicar el producte.

Un cop finalitzada l’actuació a cada zona d’esbarjo, l’operari col·loca un adhesiu a la porta on s’indica la data de l’actuació de desinfecció.

 

Zones per a l’esbarjo dels gossos

L’espai públic és un lloc de convivència i cal dotar-lo dels elements necessaris perquè això sigui possible. Un de molt important són les àrees destinades a l’esbarjo dels gossos.

Rubí aposta per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia. Per aquest motiu, a part de les normes que han de complir els propietaris de gossos per exercir-ne una tinença responsable i cívica, l’Ajuntament hi contribueix amb serveis específics, com ara espais on aquestes mascotes puguin córrer i jugar.

A les zones d’esbarjo per a gossos s’han de complir totes les normes de seguretat i higiene que marca l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Rubí, excepte la de dur els gossos lligats amb la corresponent cadena o corretja. Els gossos potencialment perillosos, en canvi, han de portar morrió i, en cap cas, no poden circular sense anar lligats.

La resta de mesures de seguretat i higiene no es veuen modificades i, per tant, igual que a la resta dels espais públics de la ciutat, a les zones d’esbarjo per a gossos és obligatori recollir els excrements i llençar-los a una paperera o contenidor.

Deja una respuesta