En este momento estás viendo L’Ajuntament es dota d’un pla director per garantir una correcta estructuració i gestió de l’arbrat i les zones verdes

L’Ajuntament es dota d’un pla director per garantir una correcta estructuració i gestió de l’arbrat i les zones verdes

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, acompanyada dels regidors de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, i de Manteniment Urbà, Juan López Núñez, ha presentat aquest dimecres el Pla director del verd urbà de Rubí. El document planteja propostes per gestionar de forma eficaç i sostenible el patrimoni verd de la ciutat, a la vegada que permetrà a l’equip de govern repensar i racionalitzar el seu manteniment amb l’objectiu d’optimitzar els costos de gestió.

Estem treballant per fer de Rubí una ciutat més verda […], més saludable, que generi més ombra, més frescor i, en definitiva, més salut”, ha assegurat l’alcaldessa. I és que el verd urbà contribueix a la millora de la qualitat de vida dels pobles i ciutats. Els arbres i els espais verds acosten la natura a la ciutadania, alhora que contribueixen a millorar l’entorn urbà netejant l’aire, aportant frescor ─són reguladors tèrmics i del cicle de l’aigua─, generant zones d’ombra i fent més acollidor l’espai públic. Segons el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, “no podem oblidar el context de crisi climàtica, de canvi, de necessitat d’ombra, de refrescar la ciutat a l’estiu, el risc de noves plagues… Tots aquests criteris estan aplicats al Pla, així com la gestió de l’aigua i el fet que, canviant la idea del verd urbà, podem estalviar i optimitzar aquest recurs, que és escàs”.

Segons Ana María Martínez Martínez, “el punt de partida per poder disposar d’unes zones verdes de qualitat comença per la correcta elecció de les espècies, tenint en compte totes les variables que les afectaran”, com ara l’espai on s’hauran d’ubicar i com es relacionaran amb els altres serveis i activitats que hi ha la via pública. “Una tria encertada ─ha explicat l’alcaldessa─ és la millor garantia per assegurar l’èxit del correcte desenvolupament dels espais verds i assegura que el manteniment d’aquestes espècies sigui l’adequat. Perquè el que ens interessa és que visquin i que visquin bé”.

Per poder fer aquesta elecció d’espècies, primer cal disposar d’una relació exhaustiva dels elements del verd urbà de la ciutat i d’una diagnosi del verd actual i de la seva gestió. Aquesta informació està recollida al Pla director, que ha elaborat el Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals de l’Ajuntament.

El document, a més, planteja i justifica propostes de millora en la gestió i remodelació del verd a diferents nivells; defineix criteris de disseny i manteniment pels espais verds; estableix possibles línies estratègiques del verd urbà a nivell municipal; posa a disposició del Consistori un estudi de costos de gestió i millora i defineix un pla d’inversions; i concreta les possibles modificacions de gestió per a l’estalvi de recursos i optimització de resultats. Tot plegat, incorporant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la gestió del verd urbà, especialment els referits a Ciutats i Comunitats sostenibles, Acció Climàtica i Vida Terrestre.

Segons Andrés Medrano Muñoz, “el Pla ens serà molt útil perquè, a banda de la diagnosi, inclou el suggeriment d’unes 800 actuacions concretes. Això ens ajudarà molt a l’hora de planificar-les i portar-les a terme”.

 

Actuacions

El Pla director defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica de la ciutat. El document no només fa referència als espais verds intensius i estructurats, com ara les places del nucli urbà, sinó també a espais extensius que es gestionen des del servei de Medi Natural, com els torrents que travessen les urbanitzacions, en els quals l’Ajuntament ja hi està treballant de manera alineada al que marca el Pla.

Del Pla se’n deriven tot un seguit d’actuacions, algunes de les quals es duran a terme a curt termini, durant aquest 2021. Concretament, s’executarà la continuació i reforç de les reposicions i noves plantacions d’arbrat iniciades a cavall entre el 2020 i el 2021, acompanyades d’actuacions més profundes al parc de la Pau i la Natura i a Ca n’Oriol. Totes dues accions estan adreçades a l’augment d’exemplars amb els criteris que marca el Pla (espècies més variades, autòctones i adaptades al clima).

El Pla director del verd urbà marca el camí pel que fa a la millora i reformulació del verd de la ciutat, no només d’aquest mandat, sinó del futur. Les diferents actuacions vindran dotades pel pressupost del servei de Parcs i Jardins, de Medi Natural i estaran reforçades per la dotació específica que contempla el Pla d’inversió.

Font

Deja una respuesta