En este momento estás viendo Les famílies poden demanar ajudes econòmiques pels casals d’estiu del 8 al 21 d’abril

Les famílies poden demanar ajudes econòmiques pels casals d’estiu del 8 al 21 d’abril

L’Ajuntament de Rubí obre aquest dijous el període de sol·licitud per a les subvencions dels casals d’estiu. Tal com va aprovar el Ple municipal, enguany el consistori subvencionarà directament les famílies usuàries amb la voluntat de garantir que tots els nens i nenes de les ciutat tinguin accés als casals d’estiu, independentment de la capacitat econòmica de les seves famílies. Així, per promoure la igualtat d’oportunitats dels infants i adolescents, s’ha elaborat un nou model de subvenció que, mantenint el suport a les activitats de lleure a l’estiu, dona suport a les famílies que tinguin major dificultat per assumir el cost dels casals. Les sol·licituds s’han de presentar del 8 al 21 d’abril preferentment en línia a través de la seu electrònica o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania(c/ Narcís Menard, 13), amb cita prèvia.  En cas que cap d’aquestes opcions fos viable, de manera excepcional, es podrà portar la documentació a la consergeria de l’edifici de l’Escardívol ( c/ Joaquim Blume, 28 ) només del 8 al 14 d’abril de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.

Els casals d’estiu 2021 organitzats per les AFA  i AMPA  de les escoles públiques d’educació infantil i primària i es realitzaran a les escoles públiques d’educació infantil i primària de Rubí del 30 de juny al 30 de juliol i s’adrecen a infants que estiguin cursant des de P3 fins a 6è de primària durant el curs 2020-201.

En funció de la renda de la unitat familiar la subvenció podrà ser del 75 %, el 50 % o el 25 % de l’import de referència.

Per a poder ser beneficiari de l’ajuda cal complir els següents requisits:

  • Estar empadronat a Rubí
  • Estar cursant qualsevol curs de P3 a 6è durant el curs 20-21.
  • Disposar d’un DNI, NIE o NIF. En cas de no disposar d’aquest document i que segons la normativa vigent no estiguin obligats a disposar-ne, el beneficiari de l’ajut serà el seu representant legal i serà qui haurà de disposar d’algun d’aquests documents.
  • Que la renda de la unitat familiar de convivència no superi els llindars econòmics segons les Bases reguladores de les subvencions aprovades pel Ple municipal el dia 25 de febrer de 2021, i publicades en fase definitiva al BOBP el 10 de març de 2021.

La documentació a presentar serà la següent:

  • Sol·licitud específica relacionada amb aquesta convocatòria
  • La fotocòpia del document d’identitat de tots els membres de la unitat familiar. En cas que l’obtenció d’aquest document no sigui obligatòria, es presentarà el llibre de família.
  • En cas de trobar-se en situació de custòdia compartida s’aportarà la documentació acreditativa corresponent.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquesta subvenció us podeu adreçar al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Rubí al telèfon 93 588 70 00 ext. 4502/4500 o bé enviar un correu electrònic a educacio@ajrubi.cat.

En el cas de rebre l’ajuda, aquesta es farà arribar a l’entitat organitzadora del casal una vegada s’hagi formalitzat la matrícula.

Font

Deja una respuesta