Es crea la Taula de Benestar Animal

Es crea la Taula de Benestar Animal

Aquest dimarts s’ha constituït la Taula de Benestar Animal de Rubí, un òrgan de debat i treball per abordar les diferents problemàtiques associades a la tinença d’animals de companyia a la ciutat. La taula compta amb la participació de professionals i entitats relacionades amb aquesta qüestió, a més de tècnics municipals i representants dels grups polítics del Ple.

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, ha recordat que “la creació de la Taula de Benestar Animal era un compromís de l’equip de govern” i ha explicat a les persones assistents que “dues de les tasques principals que el Servei de Benestar Animal té en agenda són l’elaboració del Pla de Benestar Animal i la modificació de l’Ordenança de Tinença d’Animals”.

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, ha parlat del caràcter consultiu, participatiu i propositiu de la taula: “És un espai de diàleg i treball, que ajudarà a definir actuacions futures, així com facilitar el coneixement i sensibilització de la ciutadania”.

Durant la primera reunió de la Taula de Benestar Animal s’ha explicat la composició i funcionament d’aquest òrgan i s’ha destacat que, per a casos concrets, es crearan comissions de treball específiques. També s’ha presentat el Servei de Benestar Animal i Tinença Responsable, exposant el seu organigrama, pressupost i programes d’actuació: promoció de la tinença responsable, animals de companyia, gats de carrer i animals domèstics i peridomèstics.

La taula ha de ser un espai on poder estudiar i treballar opcions pel sistema de recuperació i acollida d’animals abandonats o perduts; per intervenir en el procés participatiu per a la creació del Pla de Benestar Animal de Rubí; per participar en la modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals; per estudiar i treballar la creació de la figura de l’agent ciutadà pel Benestar Animal, definint l’abast de la seva actuació; i per formular propostes i recomanacions sobre aquells temes relacionats amb el benestar animal i la tinença d’animals.

 

Pla de Benestar Animal

En aquesta primera sessió, s’ha presentat a les persones assistents el procés d’elaboració del Pla de Benestar Animal, desgranant la diagnosi i quins són els següents passos a seguir.

El Pla de Benestar Animal consta de tres fases. En primer lloc, la diagnosi, que s’ha realitzat durant el 2020 i que ha consistit en l’anàlisi de les dades i l’anàlisi qualitativa dels serveis de l’Ajuntament. En segon lloc, la fase participativa, on es recolliran les propostes de la ciutadania i es definiran les línies estratègiques. I, per últim, el pla d’acció i seguiment, que concretarà els objectius i les actuacions, la seva valoració econòmica i el calendari per a la seva execució. El Pla de Benestar Animal també disposarà d’un document de seguiment i avaluació.

A la propera reunió de la taula s’abordarà amb profunditat la diagnosi del Pla de Benestar Animal.

Font

Deja una respuesta

Cerrar menú