En este momento estás viendo Presentació Moció per a l’ampliació del Servei Públic de Salud Bucodental

Presentació Moció per a l’ampliació del Servei Públic de Salud Bucodental

La llei 12/2020, del 13 d’octubre de salut bucodental publicada en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” és un pas endavant per a resoldre uns dels problemes que pateix la població general i que més dificultats genera en els sectors amb menys recursos econòmics: la malaltia bucal.

 

La llei, impulsada per En Comú Podem i aprovada pel Parlament de Catalunya reconeix la necessitat d’ampliar els serveis que actualment presta l’Institut Català de la Salut en els Centres d’Atenció Primària, perquè l’atenció odontològica camini cap a un horitzó d’universalitat. En l’actualitat, aquest àmbit sanitari està molt limitat en la sanitat pública i la pràctica totalitat de l’atenció es dóna a la sanitat privada, de manera que es genera un greuge comparatiu en l’accés a aquest circuit de salut en funció de les rendes de la ciutadania. Això és expecialment greu en el cas dels infants, i en les intervencions més complexes, que són pel mateix motiu les més cares i per tant més innaccesibles.

 

Aquesta llei contempla la implantació del PADI (Programa d’Atenció Dental Infantil) a tota la població de 7 a 16 anys i a les persones en situació de vulnerabilitat. Ampliar-la successivament a la resta de la ciutadania serà molt important per a resoldre una de les tantes febleses del sistema sanitari públic.

 

Els resultats de l’enquesta de salut oral 2020 reforcen aquest posicionament, ja que conclouen:

  • En referència als nens/es de 5 a 6 anys, un de cada tres presenta càries, però només 3 de cada 10 dents temporals reben tractament. A més, s’observa una relació entre el nivell social i la incidència de càries: a més capacitat econòmica de les famílies, menys càries.
  • En els adults les càries afecten la pràctica totalitat de la població. La incidència és del 22,9% en la població amb un nivell alt d’ingressos, 29,6% en el nivell mitjà i 47,3% en el nivell baix.
  • En els joves de 15 anys es detecta un augment de les càries a mesura que descendeix el nivell social: 21,4% en el més alt i 42,1% en el nivell més baix.
  • L’efecte del gènere només s’observa en el grup de gent gran amb un índex major de càries en dones.
  • Quant a la malaltia periodontal, el 8% dels/les adults/es i el 12% de la gent gran presenten bosses periodontals severes.
  • En la població adulta en general, el nombre de peces dentals sanes és més alt en dones que en homes. Aquest índex empitjora a mesura que descendeix el nivell social.

 

Les conclusions d’aquest estudi mostra que la càries i la malaltia periodontal castiguen els sectors amb menys recursos. Així mateix, cada vegada estan apareixent més estudis i treballs científics que relacionen la malaltia bucal amb malalties en aparell locomotor, cardiovascular, respiratori, etc., demostrant així que una bona salut afecta el conjunt del cos i per tant de les especialitats mèdiques, que no poden ser segregadores per motius econòmics.

 

En aquest sentit, els factors socials són molt importants en la malaltia bucal perquè contribueixen a disminuir les defenses i eviten enfrontar amb èxit qualsevol problema de salut. Per això, no són només els hàbits de les persones o la falta de cura de la seva boca sinó les condicions socials les que determinen la malaltia bucal. Les càries, les infeccions, la pèrdua de peces dentàries, la pèrdua de l’oclusió, la inflamació de genives són conseqüències de la falta de recursos econòmics suficients per a afrontar la malaltia en les condicions actuals, de la falta d’una dieta equilibrada i, en general, de bones pràctiques de prevenció que haurien de ser fomentades des de l’atenció primària universal per a evitar en la població els problemes buco dentals.

 

Per tot això és necessari avançar cap a un sistema d’atenció odontològica que permeti accedir a tota la població en condicions d’igualtat sense perjudici de la seva situació econòmica. L’ajuntament de Barcelona, pioner en la prestació de serveis d’atenció a la salut bucodental, ja ha avançat en aquest sentit impulsant des de 2018 un servei d’atenció per a persones en situació de vulnerabilitat, un conveni amb les clíniques dentals associades a l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental (AECAD) perquè ofereixin tarifes socials a diferents col·lectius, i un projecte de dentista municipal obert a la ciutadania amb preus al voltant d’un 40% inferiors als habituals que està en procés de licitació.

 

Per tot el que exposem creiem que és important difondre i fer conèixer aquesta llei i proposem instar el Govern de la Generalitat a assumir els següents acords:

 

1r. Que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya procedeixi a la creació de l’Oficina de Salut Bucodental que s’encarregui d’assessorar el desplegament i l’aplicació d’aquesta llei.

 

2n. Que del pressupost de Salut de la Generalitat de Catalunya per l’any 2022 es dediqui una partida per a reglamentar i desplegar la llei 12/2020, del 13 d’octubre de salut bucodental.

 

3r. Que de manera gradual es vagi ampliant la cartera de serveis sanitaris d’atenció bucodental dins de la xarxa d’atenció primària i que aquests serveis estiguin a la disposició de tota la ciutadania que necessiti o desitgi ser atès dins de la sanitat pública.

 

4t. Que es prepari els professionals: odontòlogues/us, infermeres/us, auxiliars dentals, higienistes i administratives/us per a portar endavant aquesta tasca i es proveeixin els recursos necessaris per a poder desenvolupar el seu treball en les condicions necessàries per a poder fer-ho amb dignitat, eficiència i eficàcia.

 

5è. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya així com al Departament de Salut i al govern de l’Estat.

 

Deja una respuesta